עיריית רחובות ממשיכה להילחם בבעלי כלבים שלא אוספים את הגללים ובמשליכי גזם וגרוטאות שמוציאים פסולת של

פקחי איכות הסביבה באגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני בעיריית רחובות ממשיכים במבצע האכיפה כנגד משליכי גזם שלא בהתאם למועדי הפינוי שנקבעו וכנגד בעלי כלבים שאינם אוספים את הגללים

מאז תחילת המבצע נרשמו מאות דו"חות למשליכי גזם וגרוטאות העוברים על חוקי המפקח ועשרות דו"חות לבעלי כלבים שאינם אוספים צואת כלביהם

 

עיריית רחובות ממשיכה לבצע מגוון של פעולות בכדי לשמור על ניקיון העיר, בין היתר, באמצעות אכיפה כנגד משליכי גזם וגרוטאות שמוציאים פסולת שלא במועדי הפינוי שנקבעו בכל אזור  וכנגד בעלי כלבים שלא אוספים את צואת כלביהם. מבצע האכיפה נערך בשיתוף פעולה של אגפי העיריה: אגף תנועה, שילוט פיקוח ושיטור עירוני, באמצעות מחלקת פיקוח איכות הסביבה ויחידת השיטור העירוני המשולב, מפקחי השירות הווטרינרי העירוני ומפקחי אגף גנים ועיצוב הסביבה. עד כה נרשמו עשרות דו"חות לבעלי הכלבים ע"ס 475 ₪  ומאות דו"חות למשליכי גזם וגרוטאות ע"ס 730 ₪.

מנכ"ל העיריה, דורון מילברג: "אנו נוקטים במגוון רחב של פעולות, שכולן נועדו לשרת מטרה אחת – שמירה על עיר נקייה לרווחת התושבים. בין היתר, אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים במלחמתנו בתושבים שמשליכים פסולת - גזם, גרוטאות, אשפה ביתית ועוד,  בניגוד להנחיות ולהוראות המפקח ומלכלכים את הסביבה, זאת בנוסף למאבק שלנו בתופעת בעלי הכלבים שמותירים את צואת כלביהם בשטחים הציבוריים. מדובר בתופעות חמורות שפוגעות באיכות החיים של כלל התושבים, ועלולות להוביל לבעיות בריאות ותברואה, לכן אנו מצפים מכולם לגלות התחשבות. העמדנו לרשות הפקחים היעודים לביצוע האכיפה את כל הדרוש להם במטרה לבצע פעילות אינטנסיבית למיגור התופעה".

התושבים מתבקשים להישמע להוראות המפקחים ובכך להימנע מקנסות מיותרים!