מועצת העיר רחובות החליטה לקיים מבצע להפחתת חובות הארנונה לתושבי העיר

בישיבת מועצת עיריית רחובות שהתקיימה בשבוע שעבר (28.5) עברה ברוב קולות ההחלטה לקיומו של מבצע להפחתת חובות הארנונה לתושבי רחובות, במסגרת מבצע ארצי. מדובר בתכנית של שר הפנים, ח"כ אריה דרעי, שמאפשרת לרשות המקומית להחליט על הפחתת סכום החוב לחייבים, שישלמו את חובות הארנונה החל מתאריך ה-1 ביוני ועד תאריך ה-30 בנובמבר 2017, בכפוף לקבוע בתקנות. יצויין כי ההפחתה יכולה לחול אך ורק על חייב שהסדיר את מלא חובותיו לשנים 2015 – 2016. במהלך ישיבת המועצה, הוסבר לנוכחים כי על פי התוכנית שגובשה, תושב שיפרע בתשלום אחד במזומן את חובו או בתשלומים, ייהנה מהנחה בשיעור של בין 50% ל-  45% (בהתאמה). מדובר בתיקון מס' 3 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשע"ז –  2017.

ראש העיר, רחמים מלול: "משרד הפנים הכריז על מבצע חד פעמי לסילוק חובות עבר של ארנונה. במסגרת המבצע תינתן הנחה עד 50%. מועצת העיר אישרה את קיום המבצע גם בעירנו. אנו קוראים בזה לתושבים שצברו חובות עבר לנצל את ההזדמנות החד פעמית, ובואו למשרדי העיריה להסדיר את חובות העבר. המבצע יסתיים ב- 30.11.17".

הפחתת סכום חובות הארנונה תינתן בגין חובות שהצטברו עד ליום ה- 31.12.14 על פי התנאים המפורטים להלן:

  1. מי שחייב כספים עד 31.12.14 שלא ביצע הסדר תשלומים עבור חובו עד כה.
  2. התושב פרע את כל חובותיו לשנים 2015- 2016.

אופני התשלום והזכאות להנחה בגין חובות הארנונה שעד 31.12.14

  1. תשלום  מחצית החוב עד 2014 ומלא חובותיו לשנת 2015-2017, לא יאוחר מיום 30.11.17 - מזכה בהנחה של 50%.
  2. תשלום 55% מחובות הארנונה עד 2014 בהסדר 12 תשלומים בהמחאות עוקבות שהראשון שבהם הוא במעמד ביצוע ההסדר, ותשלום מלא החובות לשנים 2015-2017 (- לא יאוחר מ- 30.11.17) - מזכה בהנחה של 45%.
  3. תשלום 55% מחובות הארנונה עד 2014 בהסדר 24 תשלומים בהוראת קבע, שהראשון שבהם הוא במעמד ביצוע ההסדר , ותשלום מלא החובות לשנים 2015-2017 (- לא יאוחר מ- 30.11.17)   – מזכה בהנחה של 45%.

מקום ביצוע ההסדר

הנכם מוזמנים לפנות לרשות האכיפה שבאגף המיסים בעירייה: טלפון 08-9392555

שעות קבלת הקהל : א' –ה' 12:00 – 08:00, א' – ד' 18:00 – 16:00

הערות:

  1. ההנחה תירשם רק לאחר עמידה בכל תשלומי ותנאי המבצע.
  2. המידע בפרסום זה הוא לידיעה כללית בלבד. ההוראות המחייבות הן כמפורסם בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון 3) התשע"ז - 2017 (הוספת תקנה 26 א')

להודעה המלאה הקליקו כאן

התנאי להפחתת החוב הינו הסדרת חובות הארנונה של החייב  לשנות הכספים 2015 - 2017 כולל חוב פיגורים, וחתימה על טופסי ההתחייבות, בהתאם לתקנות.