שינויים בסדרי קבלת קהל בעיריה ושינויים בזמני פינוי אשפה ביתית

הודעה לתושבי רחובות

שינויים בסדרי קבלת קהל בעיריה

יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ח, 20.5.18 ,משרדי העיריה יהיו סגורים.
המשרדים ייפתחו ביום שני, ז' בסיוון תשע"ח, 21.5.18.

 

שינויים בזמני פינוי אשפה ביתית בחג השבועות

אזורי הפינוי הקבועים ליום ראשון, ו' בסיוון תשע"ח, 20.5.18 וליום שני, ז' בסיוון תשע"ח, 21.5.18 ,יפונו ביום ראשון, ו' בסיוון תשע"ח, 20.5.18 בשעות הלילה.

 

בכבוד רב,
דורון מילברג
מנכ"ל העיריה