הודעה לתושבי רחובות

חג השבועות

שינוי בסדרי קבלת קהל בעירייה

יום ראשון, ו' בסיוון תשע"ט , 9.6.19, משרדי העירייה יהיו סגורים

המשרדים ייפתחו ביום שני, ז' בסיוון תשע"ט, 10.6.19.

שינויים בזמני פינוי אשפה ביתית

אזורי הפינוי הקבועים ליום ראשון, ו' בסיוון תשע"ט, 9.6.19 וליום שני, ז' בסיוון תשע"ט, 10.6.19

יפונו ביום ראשון, ו' בסיוון תשע"ט,9.6.19 בשעות הלילה.

בכבוד רב,

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה