דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול מליאה מס' 1/2022 27/06/2022
פרוטוקול מליאה מס' 4 27/12/2021
פרוטוקול מליאה מס' 3 10/10/2021
פרוטוקול מליאה מס' 1/2021 06/04/2021
פרוטוקול מליאה מס' פרוטוקול ועדת איכות הסביבה מס' – 2 28/11/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 240117 24/01/2017
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 091116 09/11/2016