טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
החלטת ועדת התקשרויות מספר 27-28 30/11/-0001
החלטת ועדת התקשרויות מס 26 30/11/-0001
החלטת ועדת התקשרויות מס 25 30/11/-0001
החלטת ועדת התקשרויות מס 23-24 30/11/-0001
החלטות ועדת התקשרויות מס 22 30/11/-0001
החלטות ועדת התקשרויות מס 21 30/11/-0001
החלטות ועדת התקשרויות מס 17-20 30/11/-0001
החלטות ועדת התקשרויות מס 6-16 30/11/-0001

נוהל התקשרויות ובקשה להיכלל במאגר