פניות בנושא נזקי גוף ו/או רכוש

במקרים שבהם, לגרסת התובע/ת, נגרמו נזקי גוף ו/או נזקי רכוש בגין מחדל לכאורה של הרשות , ניתן להגיש פניה לאגף ביטוח ותביעות של העירייה.
הפניה תיבדק על ידי אגף הביטוח, ובמידת הצורך תועבר גם לחברת הביטוח של העירייה.

ניתן להגיש פניה לאגף הביטוח של העירייה במייל ו/או בשליחת מכתב בדואר.

בכל פניה, יש לציין את ​הפרטים הבאים: תאריך, שעה וכתובת האירוע (רחוב ומספר בית), תיאור מפורט של המקרה, פרטי התקשרות של הפונה (כתובת ומספר טלפון). יש לצרף תמונות צבעוניות של המפגע הנטען (באופן שניתן לזהות את מקום המקרה).

בנוסף, יש לצרף פרטים נוספים לפי סוג הפנייה:

במקרה של נזקי גוף – יש לצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים.

במקרה של נזק לרכוש – 2 הצעות מחיר לתיקון, טופס אישור "אי הגשת תביעה" מחברת הביטוח או תצהיר לגבי אי קיום כיסוי ביטוחי לרכוש, דו"ח שמאי.

אם הנזק הוא לרכב – רישיון רכב בתוקף ליום האירוע, חשבונית תיקון/2 הצעות מחיר. (במקרה הצורך יש לצרף דו"ח שמאי) 

*פנייה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים כמתואר לא תטופל.

ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמידי העיר הלומדים במסגרות עירוניות מבוטחים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה נזק גופני 24 שעות ביממה בהתאם לתנאי הפוליסה.

לבירורים ניתן לפנות לחברה למשק וכלכלה, גב' דורונה לוין, מנהלת תיקי ביטוח תאונות אישיות וחבויות, בטלפון: 03-6235252/244/226

אגף ביטוח ותביעות
אבי יחיא
כתובת: בילו 2 רחובות
טלפון: 08-9392473
תפקיד: ממונה ביטוח ותביעות
דוא"ל: [email protected]
טבלת אנשי קשר - אגף ביטוח ותביעות
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה פקס מייל
שם: צביה הינדי תפקיד: מנהלת מדור תביעות וביטוח טלפון: 08-9392473 נייד: פקס: דוא"ל: [email protected]
שם: לירז אלמקייס תפקיד: רכזת ביטוח ותביעות טלפון: 08-9392494 נייד: פקס: דוא"ל: [email protected]
שם: אבי יחיא תפקיד: ממונה ביטוח ותביעות טלפון: 08-9392473 נייד: פקס: דוא"ל: [email protected]

צביה הינדי
תפקיד: מנהלת מדור תביעות וביטוח
08-9392473
לירז אלמקייס
תפקיד: רכזת ביטוח ותביעות
08-9392494