התכנית מיסודם של ג'וינט ישראל – "ישראל מעבר למגבלות" והמוסד לביטוח לאומי - הקרן למפעלים מיוחדים. 
תכנית דיור נתמך מלווה בוגרים עם מוגבלות במעבר למגורים עצמאיים בקהילה. התכנית מקנה ומחזקת מיומנויות תפקודיות, אישיות וחברתיות, תוך תיאום טיפול אישי לשירותים בקהילה. התכנית מיועדת לאנשים בגילאי 21-55 עם מוגבלות המעוניינים לעבור מבית ההורים או ממסגרות דיור חוץ ביתיות ולהתגורר באופן עצמאי בקהילה.

 לכל משתתף נכתבת תכנית אישית לניהול חיים עצמאיים בבית ובקהילה תוך התייחסות לצרכים, רצונות ויכולות המשתתף. התכנית האישית מתייחסת להתנהלות מיטבית ובטוחה בבית, השתלבות בחברה ובקהילה, מיצוי יכולת השתלבות בתעסוקה ובפנאי, מיצוי זכויות ותיווך לשירותים בקהילה, מערך כוננות בעת חירום אישי ובטחוני ועוד.

הצוות המקצועי: מתאם טיפול: מקיים קשר אישי ומלווה את המשתתף, מתכנן עם החבר תכנית קידום אישית ומסייע באופן שוטף ביישומה. בנוסף, מתאם הטיפול מסייע ביצירת קשר עם גורמים נוספים בקהילה למיצוי זכויות בתחומים השונים. מדריך קידום חיים עצמאיים: המדריך מלווה את המשתתף ביישום התוכנית האישית בתחומי החיים השונים. משתתפי התכנית אחראים על מימון הוצאות המחייה.
קישור לאתר

דיור נתמך
טלפון: 04-9853370 / 052-6622619