המוקד העירוני הינו מרכז בקרה ומענה לפניות תושבי העיר, שמטרתו להעניק מענה ושירות טוב ומהיר לתושבים במגוון נושאים. כמו כן, המוקד משמש כגורם מתווך בין יחידות העירייה.שיטת עבודה זו, באמצעות מרכז אחד, נותנת בידי העירייה אמצעי ניהול רחב, ובקרה מלאה לפניות התושבים. תשובות האגפים והמחלקות מועברות דרך מרכז אחד וכך ניתנת לעירייה גם האפשרות לביצוע מעקב אחר הטיפול בפניות ובסגירתן.
ניתן לפנות למוקד העירוני במגוון הדרכים הבאות:

המוקד מהווה גורם מזעיק, מפעיל ומתאם את היחידות והגופים המקצועיים לשם טיפול באירועים, מפגעים ותקלות ברחבי העיר בשגרה ובעת חירום.

המוקד מאויש 24 שעות ביממה 365 ימים בשנה.

תהליך קבלת פניה במוקד העירוני מתושבים:

בשלב ראשון: פניה מתקבלת מתושב/ת במגוון הדרכים האפשריות (מפורט לעיל)עם קבלת הפניה תתקבל הודעת SMS עם מספר הפניה בטלפון הנייד של הפונה.
בשלב שני: הפניה מוקלדת למערכת המידע המקושרת לכל אגפי ומחלקות העירייה.החל משלב זה ניתן לעקוב אחר הפניה באזור האישי שנמצא באתר העירוני.
בשלב שלישי: קבלת משוב על סטטוס הפניה, ואפשרות מילוי משוב ע"י הפונה באמצעות קישור לסקר שביעות רצון.
בשלב רביעי: המוקד העירוני מבצע בקרה ממוקדת בהתאם למשוב הפונה

אמנת השירות העירונית

אמנת השירות העירונית הינה כתב התחייבות ותיאום ציפיות בין עיריית רחובות, לבין תושביה ומקבלי שירותיה. 
האמנה מדגישה את המחויבות לשיפור מתמיד באיכות החיים ברחובות. האמנה מהווה כלי יעיל למדוד ולכמת את משך טיפול הפניות לזמנים ולאחר מכן לביצוע מעקב אחר העמידה ביעדים שנקבעו. האמנה נולדה מתוך רצון ליצור מחויבות לשירות מקצועי, יעיל ומהיר בין כלל הגורמים ומחייבת את ריכוז כלל הפניות למוקד העירוני. באופן זה מתאפשר ניהול ואיגום משאבים ויוצר תיאום מערכות כלל עירוני. העיריה עורכת משובים וסקרי שביעות רצון התושבים ופועלת לשיפור השירות ושמירת הקשר עם הציבור.
במטרה לשפר את איכות החיים של תושבי רחובות, ומתוך רצון כן להיטיב את איכות השירותים הניתנים לתושבי העיר על ידי העיריה, מתחייבים בשם העיריה, ראש העיר, מנכ"ל העיריה, מנהלי האגפים ויו"ר ועד העובדים, לפעול למען תושבי העיר במקצועיות ובמסירות, בהתאם לעקרונות אמנת שירות זו.

עקרונות אמנת השירות:

  • שירות אישי – גילוי אמפטיה והזדהות לכל תושב בכל פנייה.
  • שירות מקצועי – טיפול יסודי והחזרת מצב לקדמותו באופן מושלם.
  • שירות מדיד- מתן מענה יעיל ואיכותי, תוך עמידה בזמן התקן העירוני.
  • שירות דיסקרטי - שמירה על פרטיות הפונה על פי חוק.
  • שירות משתף – הצגת נתונים ומדדי ביצוע שנתיים לציבור.
  • שירות משופר- חתירה מתמדת לשיפור איכות השירות העירוני.