הסדרי נגישות באגף נכסים ושכירויות ברח' לוין אפשטיין 14 קומה ב':

  • חנית נכים – קיים
  • כניסה נגישה - קיים
  • שירותי נכים - קיים
  • מעלית – קיים
  • מערכת כריזה קולית בבניין – לא קיים
  • מערכת שמע לעמדת שירות -  לא קיים