המחלקה פועלת למען ילדים ונוער מעבר לשעות הלימודים, על מנת להשלים את המעטפת

  • הפעלת מגוון פעילויות בשיתוף פעולה עם המסגרות העירוניות, כגון: שילוב ילדים בחוגים ע"י הגברת המודעות בחשיבותם וסיוע בסבסוד החוגים למשפחות שאין ביכולתן לממן.
  • שיווק פעילויות המתקיימות במסגרות עירוניות ועידוד משפחות שילדיהם ייקחו חלק בפעילויות.
  • חיזוק הקשר עם צוות בתיה"ס בכלל ועם יועצות בתיה"ס בפרט, לצורך העברת מידע ולסייע בקידום תלמידים ממשפחות מוחלשות בבתיה"ס.
  • איתור פעילויות נוער המתקיימות ברמה עירונית ושילובם של בני נוער ממשפחות מוחלשות. המחלקה מעודדת את חשיבות הצטרפות בני נוער ממשפחות מוחלשות לתנועות נוער הקיימות ברשויות. 
  • איתור ויצירת מגע עם בני נוער ללא מסגרת והפנייתם לגורמים מתאימים, כאשר שמים דגש על מעורבות הוריהם בכל הנעשה עם ילדיהם.
  • הכנת בני נוער לשירות צבאי ע"י מתן מידע נחוץ (למועמדים לשירות ביטחון) למיצוי פוטנציאל מרבי בתפקידים משמעותיים בעת שירותם בצה"ל.
  • הגברת המודעות בקרב הורי החיילים למועמדים לשירות ביטחון, מתוך חשיבות מעורבות הורים בתהליך השירות הצבאי של ילדיהם.
  • בתחום הספורט – ליווי ותמיכה לעמותת בני יצ'לאל – עמותה לקידום ספורט בקהילה שמפעילה פעילות ספורט לילדים ונוער.