1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

שימו לב !

במקרה של בנייה ירוקה נא להמציא התקשרות עם המעבדה לבדיקת עמידה בדרישות בניה ירוקה כתנאי לקליטת הבקשה המקדמית .

 

פרטי המבקש

 

 

 

 

 

 

פרטי בעל הנכס

 

 

 

 

 

פרטי המהנדס

 

 

 

 

 

פרטי עורך הבקשה

 

 

 

 

פניה למכון בקרה (חובה) שדה חובה

 

 

פרטי הבקשה

                                                                                                                                                     

שטחים מבוקשים

                                                                               

מדרג עמידה בתקן בנייה ירוקה לפי סוגי מבנים

שימוש /ייעוד                                                                                                                        עמידה בתקן                 יש לבחור כן / לא :                                     

מבנה מגורים -                                                         בניה רוויה 5 קומות מגורים ומעלה + מעונות סטודנטים , דיור מוגן, בנייה ממשלתית , מחיר למשתכן , תמ''א 38 הריסת בנייה .

     1  כוכב   כן      לא

משרדים -                                                                בניה מעל 5,000 מ''ר.

    1  כוכב    כן      לא
משרדים -                                                                 בניה מעל 20,000 מ''ר     2 כוכבים    כן      לא
מבני ציבור -                                                                 מבנים שאינם מבני חינוך לרבות משרדי עירייה ומשרדי ממשלה.    יוגדרו כמשרדים    כן      לא
מבנה חינוך -                                                                 גנ''י ובתי ספר ( לפחות מבנה אחד בשנה ).    1 כוכב    כן      לא

מבנה חינוך -                                                                 מבני השכלה גבוהה.

   יוגדרו כמשרדים    כן      לא
מבנה איכסון תיירותי-                                                   בנייה מעל 1,000 מ''ר.  1 כוכב    כן      לא

מבנה איכסון תיירותי-                                                   בנייה מעל  6,000 מ''ר.                              

 2 כוכבים    כן      לא
מבנה בריאות-                                                               בתי חולים מעל 2,000 מ''ר.  1 כוכב    כן      לא

 

קבצים מצורפים :

 

 

 

 

 

 

 

Browser not supported

 

באתרים אלו ניתן למצוא את התקן ומידע נוסף על מכוני ותהליכי ההתעדה :

( לינקים לשלוח )