אנשים המשתייכים לאוכלוסיות נתמכות בחברה הישראלית נתקלים יותר משאר האוכלוסייה במחסומי נגישות משפטיים, ביורוקרטיים, כלכליים וחברתיים, המונעים את מיצוי זכויותיהם ומקשים על יכולתם להתמודד עם רשויות השלטון ועם גופים ומוסדות ביורוקרטיים. שירותים המרכזים מידע בתחום זכויות ומעניקים ליווי אישי בתחום זה מסייעים להתמודד עם המכשולים האלה ולאפשר לכל תושב למצות את הזכויות השמורות לו.