אגף פיתוח, תשתיות ותחבורה מוציא אל הפועל את החלטות לגבי ביצוע עבודות פיתוח ושיקום רחובות ברחבי העיר.

מיכאל סמוס
תפקיד: תאום מערכות הנדסיות אינג' - פיתוח, תשתיות ותחבורה
08-9392287