מרכז הגישור והדיאלוג ברחובות שם לו למטרה מאז הקמתו לייצר השפעה על השיח הישראלי והעירוני מתוך הבנה שפעילות הידברות ודיאלוג תצמצם ניכור, קיטוב והסלמה.
הפעילות מתקיימת  לכל אורך השנה בשילוב אירועי שיא בתאריכים נבחרים.

אירועי שיא

חודש הגישור העירוני – מתקיים בחודש פברואר סביב תאריך ט' באדר, המצוין כיום מחלוקת לשם שמים.
הפעילות בחודש זה מתקיימת במערכות וארגונים רבים בעיר: תחרות סיפורי גישור בין תלמידים מגשרים, אירוע גישור על הבר, בימת גישור בחט"ב, הרצאות לתלמידים, קשישים וסייעות. טקסי גישור בבתי ספר, "טיש גישור" לתנועות נוער, הצגות במתנסים, שעת סיפור לקטנטנים.

יום האחדות הארצי מתקיים בחודש יוני ביוזמת משפחות 3 הנערים החטופים ובו מתקיימת פעילות בנושא אחדות.
אירועים שהתקיימו ביום האחדות: תחרות צילום בנושא דיאלוג כולל טקס חלוקת פרסים אצל ראש העיר, ערבי אחדות לנשים בהם השתתפו כ-120 נשים בכל אירוע, קשר עם בתי ספר לקיום פעילויות בנושא אחדות.

יום השנה לרצח רבין – מעגלי שיח בנושא סובלנות בהשתתפות תנועות נוער תושבים, פעילים חברתיים, וארגונים חברתיים בעיר. 

פעילות לאורך השנה

"בית מדרש קהילתי" – מפגשי שיח חילונים-חרדים בנושאים שבמחלוקת בחברה הישראלית (כגון שבת).
בשיתוף פלוגתא, דרור ישראל, קהילת הצדק החברתי. (2017-2018)

"בית מדרש ישראלי לנוער" - מעגלי שיח של בני נוער דתיים וחילונים לקידום ההיכרות והשיח הבין מגזרי ולהפחתת דעות קדומות.
סדרת מפגשים בנושאים אקטואליים וכן "קבלת שבת מוסיקלית" (2018-2017)

התערבות לצמצום הגזענות בחברה הישראלית: השתתפות מגשרים כמייצרי שיח במחאת האתיופים בתל אביב (2015), קיום מעגלי שיח בנושא גזענות, לליבון הסוגייה והעלאת הצעות לפתרון - בעקבות מות סלומון טקה בהשתתפות יוצאי העדה, תושבים ופעילים. (2019)

דיאלוג בסלון – מפגשי דיאלוג בין תושבים בבתים מארחים בנושאים אקטואליים בהשתתפות מאות תושבים.
בין הנושאים: שמירת זהות יהודי אתיופיה, דיאלוג במוסיקה, שיח בין דורי שכונתי, שבת במרחב הציבורי, צדק חברתי ודיאלוג בקהילה ביחס ללהט"ב, הפרדת גברים ונשים במרחב הציבורי, תקשורת מקרבת בעידן של קונפליקטים, חופש הביטוי ורשתות חברתיות, שיח צעירים ישראלים והתפוצות, תרבות הדיבור- גבולות חופש הדיבור והשיסוי (2020)
מרכז הגישור והדיאלוג ברחובות שם לו למטרה מאז הקמתו לייצר השפעה על השיח הישראלי והעירוני מתוך הבנה שפעילות הידברות ודיאלוג תצמצם ניכור, קיטוב והסלמה. הפעילות מתקיימת  לכל אורך השנה בשילוב אירועי שיא בתאריכים נבחרים.