הרשות מסייעת במאמץ למניעה ולהתמודדות עם פשיעה, אלימות, צריכת אלכוהול וסמים, באמצעות תמיכה מקצועית, תמיכה ע"י מנגנונים ותהליכים של התארגנות עירונית. הרשות פועלת בתחום באופנים שונים ומקצה משאבים לטובת המאבק המשותף בתופעת הסמים והאלכוהול. 
בד בבד ממשיכה הרשות בפעילותה השוטפת בתחום הכוללת:

הפעלת מאתר

במסגרת הפעילות אנו מפעילים מאתר בשעות השונות של היממה ברחבי העיר כולל לילות שבתות וחגים, בהם הוא מסתובב ומיצר קשר עם דמויות שונות לרוב בגילאים 30 ומעלה אשר נסיבות החיים הביאו אותם להשתמש באלכוהול וסמים, גרמו להם לאבד את ממונם או להגיע לרחוב. המאתר פועל ליצירת קשר ובניית אמון מחדש מולם תוך כדי חיזור מתמיד ולאורך זמן. כך ברגע שנוצר אמון ויש נכונות לקבלת טיפול, פועל המאתר אל מול שרותי הרווחה, ביטוח לאומי וגופים חוץ עירונים למתן טיפול במטרה לנסות להחזיר את המטופל/ת ליכולת תפקוד בסיסית. העבודה של המאתר מאופיינת לפעמים גם בליווי משפחות, ביקורים שנערכים למטופל במקום בו נערך הטיפול. פעמים רבות גם בעת תהליך טיפולי יש נסיגה ועזיבה של המטופל וחזרה לאחור, המאתר לא מרפה וממשיך בעבודתו כך גם פעמים מספר עד אשר יצליח לשקם את חיי המטופל/ת. 

רחובות נבחרה לפני 3 שנים להיות אחת מחמש ערים בארץ בהם מופעל המודל, ומאז הדרך בה ניתן כאן השירות הפך גם הוא למודל לחיקוי ולמידה ברשויות אחרות.