עם אישורו של החוק החדש בשנת 2008 - תיקון 89 לחוק התכנון והבניה - נקבע על ידי משרד החקלאות שתפקיד פקיד היערות יינתן גם למספר ערים בארץ ובהן העיר רחובות.  הימצאות פקיד יערות בעיר רחובות, מאפשר מתן שירות אישי ומהיר לרווחת תושבי העיר. בסמכותו להנפיק רישיונות כריתת/העתקת עצים.

פקיד היערות העירוני מוסמך מטעם משרד החקלאות לשמר עץ (לא לתת רישיון לכריתתו) או לאשר כריתה או העתקה (לתת רישיון כריתה), כאשר כל מקרה נבחן לגופו. כריתת עצים היא מצב בלתי הפיך ולכן, משרד החקלאות רואה בה כאופציה אחרונה. כדי שנוכל להימנע מכריתת עצים שלא לצורך, אגף גנים ונוף בעירייה עושה מאמצים רבים בדאגה ובשמירה שלא יפגעו.

בקשה לכריתה או העתקה של עץ:

בתהליך הטיפול בבקשה מספר שלבים:

1.   להגשת בקשה לרישיון כריתה/העתקת עץ שלא במסגרת היתר בניה או פיתוח לחצו כאן 

2.  להגשת בקשה לרישיון כריתה/העתקת עץ במסגרת היתר בניה או פיתוח לחצו כאן 

2.   בדיקת הבקשה - פקיד היערות יבחן את הבקשה בהתאם לנוהל העבודה של משרד החקלאות.

3.   החלטת פקיד היערות - אם נדחתה הבקשה, הפונה יקבל על כך הודעה בכתב. הרואה עצמו "נפגע" מהחלטה של פקיד יערות עירוני, רשאי להגיש השגה לפקיד היערות הממשלתי. הבקשה תוגש לפקיד היערות הממשלתי באמצעות הדואר האלקטרוני בכתובת:  [email protected] או בפקס 03-9485264, על גבי טופס "השגה על החלטה לגבי רישיון לכריתת/העתקת אילן/ות מוגן/ים" (קישור לטופס), וזאת בצירוף כל המסמכים הנלווים לבקשה המקורית וכן החלטת פקיד היערות הרשותי. טלפון לבירורים: 03-9485816.

4.   בקשה מאושרת - האישור חייב פרסום כמפורט להלן:

     פרסום רישיון כריתה/העתקה של עצים - בהתאם לנוהל שפרסם משרד החקלאות לעבודת פקידי היערות, מפורסמים רישיונות כריתת/העתקת עצים באתר האינטרנט של העירייה למשך 14 יום.

5.   קבלת רישיון - באין ערר, הרישיון ייכנס לתוקף בתום 14 יום. יש לשלם אגרה בסך 51 ₪ ולקבל את הרישיון ביד לביצוע הכריתה/העתקה.

  1. הודעות על אישור כריתה/העתקה של עצים: רישיונות כריתה 

להגשת בקשה לרישיון כריתה/רישיון העתקה במסגרת היתר בניה/פיתוח לחצו כאן

להגשת בקשה לרישיון כריתה/רישיון העתקה שלא במסגרת היתר בניה לחצו כאן

 

פקיד היערות
אבישי שרעבי
כתובת: רח' ביל"ו 2
טלפון: 08-9392393
פקס: 08-9392360
תפקיד: מנהל מחלקה
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל: יום א' - 12:00 - 8:30
יום ג' - 18:30 - 16:00
יום ה' - 12:00 - 8:30

דיווח על כריתות בלתי חוקיות בעיר
בצלאל בכר
טלפון: 03-9485385
דוא"ל: [email protected]