הרשות העירונית לביטחון קהילתי (בשמה הקודם: הרשום העירונית למלחמה באלימות, בסמים ובאלכוהול) החלה לפעול בעיר רחובות בשנת 2018 .
בהתאם להחלטת הממשלה ב-2017 אוחדו שלוש תוכניות: "עיר ללא אלימות", "מצילה" ו"הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול", לידי הקמת רשות אחת – הרשות לביטחון קהילתי, אשר נוהלה תחת המשרד לביטחון פנים ובהמשך על ידי המשרד לחיזוק וקידום קהילתי.
הרשות פועלת בצורה מערכתית ורב תחומית לצורך קיום חברה בטוחה, ערכית ובריאה. הרשות פועלת בתחום המניעה ומכוונת להתמודד עם כל סוגי ומצבי הסיכון, האלימות, הפשיעה וההתנהגות האנטי-חברתית המתרחשים בעיר, בשיתוף החברה העירונית ורשת חוויות, ובשותפות בין כלל הארגונים והמנגנונים הפועלים בעיר בתחומים: חינוך, קהילה, פנאי, רווחה ואכיפה.

הרשות העירונית לביטחון קהילתי
יוני רוטנברג
כתובת: חיים סירני 36, רחובות
טלפון: 08-6683860
תפקיד: מנהל הרשות העירונית לביטחון קהילתי
דוא"ל: [email protected]