הרחובות העירוניים היוו במשך אלפי שנים מרחב ציבורי משותף לתושבי העיר.
הרחובות הם אלו שמייצרים את השלד העירוני והם העורקים המאפשרים זרימה של חיים בין אברי העיר השונים. הרכב הפרטי והתשתית הנדרשת עבורו הפכו את הרחוב במהלך המאה ה 20- למרחב המזוהה באופן כמעט זהה עם התנועה המנועית.תפיסת הרחוב כמיועד לתנועת הרכב הפרטי הביאה לדחיקה של משתמשים אחרים מן הרחוב ובמקרים רבים להפיכתו למרחב בעייתי המרחיק פעילות אנושית.

מסוף המאה העשרים החלה מסתמנת תנועה עולמית השואפת לחזרה לרחוב העירוני ומיתון נוכחות הרכב הפרטי במרחב מתוך הבנה כי השאיפה לאפשר נגישות טובה ברכב פרטי אינה ישימה בטווח הארוך ומחירה במונחי איכות החיים ורווחתם לא סביר .אופניים הם אמצעי תחבורתי המשתלב היטב בחיי הרחוב בין היתר מאחר ומהירותו (15 קמ"ש בממוצע) משתלבת בחיים העירוניים מחד ומספקת אפשרות לתנועה מהירה מאידך. האופניים מאפשרים תנועה תוך התבוננות על המתרחש בעיר וכשהם נעים בתשתית נפרדת, הם אינם מסכנים את הולכי הרגל.

נסיעות רבות המתבצעות בעיר הן נסיעות למרחקים קצרים שאינם עולים על 5 ק"מ. מרחקים אלו הם מרחקים המתאימים לתנועת אופניים ובמקרים רבים, השימוש באופניים למרחקים אלה מאפשר הגעה בזמן קצר יותר לרחובות פוטנציאל רב להפוך לעיר-אופניים בין היתר בשל הטופוגרפיה המישורית, הגריד המסודר המאפיין את העיר ברוב חלקיה, אחוז המועסקים הגבוה בעיר וכן בשל אחוז הסטודנטים המתגוררים בה ועוד.כיום ברחובות ישנם כ- 20 ק"מ שבילי אופניים ופזורים עשרות מתקני חנייה ברחבי העיר, כאשר במסגרת תכניות המקודמות ברחבי העיר מתוכננים כ-33 ק"מ נוספים של שבילי אופניים.

לטובת סלילת שבילי אופניים יוקצו במסגרת הסכם הגג העתידי כ- 14 מיליון ₪ לטובת סלילת 12 ק"מ של שבילי אופניים.בימים אלו נסלל כ- 3 ק"מ שביל אופניים בשד' מנחם בגין ועד תחנת הרכבת בעלות של 4.2 מיליון ₪.
במסגרת פרויקט "מהיר לעיר" ימומן התכנון והביצוע של שביל אופניים ברחוב הרצל וברחובות עוקפים.כלל מרכיבי התכנון והמימון עדיין נמצאים בדיון ותיאום מול העירייה.