תל שלף נמצא ממערב לשכונת כפר גבירול, בתחום שטחה המוניציפאלי של העיר רחובות. התל הוא מקומו של ישוב עתיק. בסקר ארכיאולוגי נמצאו בתל וסביבתו השוכן על גבעת כורכר, ממצאים מתקופת בית שני, תקופת הברזל הראשונה והשנייה והתקופה הפרסית. נמצאו שרידי בנייה באבן ובלבנים, בהם חומה רחבה למרגלותיו המערביים של התל, המיוחסים לתקופת הברזל בתקופת המנדט הבריטי בנו תושבי הכפר הסמוך קוביבה בתים על התל.

כיום נותרו ברום התל שני מבנים עם קשתות הבולטים ביופיים לכל הנוסע בכביש החדש 411. מבנים אלו נבנו בשנות ה20-30 של מאה הקודמת, ושמשו את השייח' של הכפר. המבנים ניצלו מהריסה ולבסוף מולאו באופן חלקי בבטון עד גובה החלונות למניעת פולשים. מסביב לתל נמצאו ערימות אבנים שנשארו מחורבות הבתים שנהרסו לא מזמן.

התל מאופיין בפסיפס של שטחי גידולי שדה חלקם נטושים וחלקם מעובדים ופרדסים. בתל  קיימים ערכי טבע ואתרים היסטוריים. התל צופה על שטחים נרחבים של העיר עד לעבר רצועת החוף.

גודל השטח: כ- 60 דונם

גבולות המתחם:
מצפון וממזרח -השטח גובל עם כביש 411 ושכונת אבן גבירול.

מדרום - השטח גובל עם כביש 410 ושטחי גידולי שדה חלקם מעובדים חלקם נטושים ופרדסים.

ממערב - השטח גובל עם שטחי גידולי שדה מעובדים חלקם נטושים חלקם מעובדים ופרדסים; אפיק משנה של נחל שורק שתחילתו בהרי ירושלים דרומית לרמאללה, אשר נשפך לים ליד קיבוץ פלמחים. אחד היובלים העיקריים שלו הוא נחל גמליאל, שנמצא מערבית לתל שלף ומושב גאליה.