מינהל ההנדסה בעיריית רחובות פועל לקידום תכניות עירוניות לשם שיפור תוואי המחיה של התושבים במרקם העירוני הקיים לקידום תנופת הבניה בעיר, לתשתיות עירוניות נעשה תכנון וביצוע, שדרוגם ותכנון תחזוקתם השוטפת, פיקוח על בניה בהתאם להיתרים ולהוראות החוק.

מינהל הנדסה מעמיד אתר הנדסי המאפשר קבלת מידע תכנוני לגושים וחלקות ברחבי העיר  וגם עדכון סטטוס בקשות ותשלומים - לכניסה לאתר לחצו כאן

לצפייה בהנחיות המרחביות באתר ההנדסי לחצו כאן >

לזימון תור לאגפים והמחלקות במינהל ההנדסה לחצו כאן >>

מהנדסת העיר
דלית הראל
טלפון: 08-9392260/ 08-9392314
פקס: 08-9392261
תפקיד: מהנדסת העיר