5 מקבלי השכר הגבוה ברשות (תפקידים):

1. מנכ"ל העירייה

2. הוטרינר העירוני

3. מהנדסת העירייה

4. גזברית

5. יועצת משפטית

דוח כולל נתונים על שכר הממוצע של עובדים