1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

פרטי המבקש ( בעל הכלב הרשום ברישיון ) :

 

 

 

 

 

 

נימוק לבקשה : (חובה) שדה חובה

קבצים מצורפים :

האישור יהיה מקורי (להגדיש) (לא סרוק,צילום או פקס) ויכלול את הפרטים הבאים: מס' סידורי של תעודת האישור, תאריך הנפקה, שם הכלב, מס' שבב, מס' סגי''ר, גזע, מין, תאריך לידה של הכלב, שם בעלים, כתובת הבעלים, נימוקים מיוחדים לבקשה : כלב רבייה / משתתף בתערוכות / זכה בפרסים / אחר.

 

 

 

 

 

אני בעל הכלב, מצהיר כי הכלב טהור הגזע שבבעלותי לא הוגדר כ-"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי''ל.

אני מתחייב לדווח לרופא הווטרינר העירוני במידה והכלב יוגדר  כ-"לא מאושר להרבעה/גידול" על ידי ההי''ל.

ידוע לי כי במידה ובוטל אישור הכלב לרבייה, מבוטל אוטומטית הפטור.

 

Browser not supported