חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   [email protected]
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
3/2023 מכרז פומבי 3/2023 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אזעקה, מערכות גילוי עשן ומתן שירות מוקד הודעות אלקטרוני במוסדות ציבור בעיר רחובות עיריית רחובות 27/02/2023 לא נבחרה אף הצעה
15/2022 מכרז פומבי 15/2022 לביצוע עבודות צבע לסימון כבישים, לאספקה, הצבה ותחזוקה של תמרורים, שלטים וקרנות רחוב עיריית רחובות 21/11/2022 חב' טרימרק בע"מ וחב' דרך חדשה בתנועה בע"מ
14/2022 מכרז פומבי 14/2022 להפעלת מזנון בבי"ס תיכון ע"ש עמוס דה שליט עיריית רחובות 17/11/2022 מירית זהבי (פסק זמן)
11/2022 מכרז פומבי מס' 11/2022 לאספקת והתקנת וילונות במוסדות חינוך ובמתקני עיריית רחובות והחברה העירונית עיריית רחובות 20/10/2022 ראובן בר לב, אביזר סנטר סחר בע"מ ודוד חסיד
10/2022 מכרז פומבי מס' 10/2022: לאספקת מערכות ליבה ממוחשבת לעיריית רחובות עיריית רחובות 29/08/2022 וואן סיטי אי.טי בע"מ, סיטי מערכות רישוי בע"מ, מטרופולי-נט בע"מ
8/2022 מכרז פומבי מס' 8/2022 למתן שירותים משפטיים בתחום אכיפת חיובים המכרז בוטל עיריית רחובות 25/08/2022

עבור לארכיון המכרזים