חברי ועדת מכרזים

תצהיר בדבר היעדר קרבה לעובד/ת עירייה ו/או חבר/ת מועצת העיר

לפניות בנוגע להחלטות ותוצאות מכרזים ניתן לפנות לרכזת ועדת מכרזים, הגב' שגית חובשי בדוא"ל:   [email protected]
מכרזים כלליים
מס מכרז תיאור מכרז מכרז מטעם תאריך פרסום תאריך אחרון להגשה תוצאות המכרז
15/2022 מכרז פומבי 15/2022 לביצוע עבודות צבע לסימון כבישים, לאספקה, הצבה ותחזוקה של תמרורים, שלטים וקרנות רחוב עיריית רחובות 21/11/2022 25/12/2022
13/2022 מכרז פומבי 13/2022 למתן זכיון להפעלת עגלת קפה בלובי הכניסה לבניין העירייה עיריית רחובות 17/11/2022 22/12/2022
12/2022 מכרז מס' 12/2022 שירותי הסעת תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות ומיוחדות עיריית רחובות 02/11/2022 22/12/2022
9/2022 מכרז פומבי מס' 9/2022 לתחזוקה, עדכון וניהול אתר האינטרנט העירוני והאפליקציה העירונית עיריית רחובות 25/08/2022 א.ש. בינה הדרכה, יעוץ ופיתוח בע"מ
7/2022 מכרז פומבי מס' 7/2022: למתן שירותי מיון ומחזור של גזם ופסולת מוצקה עיריית רחובות 11/08/2022 שרון דן השקעות בע"מ
06/2022 מכרז פומבי מס׳ 6/2022: איסוף ופינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של עיריית רחובות עיריית רחובות 19/07/2022 לא הוגשו הצעות
2/2022 מכרז פומבי מס' 2/2022 להפעלת פרויקט חונכות לילדים/ות ונערים/ות במצוקה כלכלית בקרב הציבור הדתי / חרדי בעיר רחובות עיריית רחובות 07/03/2022 עמותת יד אליעזר
3/2022 מכרז פומבי 3/2022 מס' לאספקת שרותי תדלוק לרכבים בשימוש עיריית רחובות עיריית רחובות 07/03/2022 סונול ישראל בע"מ וחב' טן – חברה לדלק בע"מ
1/2022 מכרז פומבי מס' 1/2022 לאספקת מערכת ממוחשבת לניהול השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיריית רחובות עיריית רחובות 10/01/2022 חב' איי פי – דוט בע"מ.
13/2021 מכרז פומבי מס' 13/2021 למתן שירותי שמאות לעיריית רחובות ולועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות עיריית רחובות 27/12/2021 דנוס ושות' שמאי מקרקעין בע"מ, גדי דגני – החברה לייזום ניהול ושמאות מקרקעין, גדעון קרול, עציון כוכבי, יוגב שקד, דוד שרעבי, שלומית למישוב וליאור עוקשי.

עבור לארכיון המכרזים