הארנונה היא מס המוטל מכוח החוק על המחזיקים במבנים ובקרקעות. החיוב נערך אחת לשנה, ומתייחס לתקופה מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר באותה שנה. בהתאם לקבוע בחוק חלה חובה לשלם את הארנונה ביום 1 בינואר בכל שנה (אלא אם מועצת העירייה קבעה מועד אחר). תשלום מעבר ל-30 יום מהמועד האמור נושא הפרשי ריבית והצמדה לפי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש''מ - 1980.

לקביעת תור באגף המיסים  לבירור הסדרי נגישות באגף המיסים

אגף מיסים
קובי ביסמוט
כתובת: ביל"ו 2 קומה 1
טלפון: 08-9392512
תפקיד: מנהל האגף
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל:

א'-ה' בין השעות: 08:30-12:00 ובימים א׳, ג׳, בין השעות: 16:00-18:00