בית זה היה השלישי שנבנה במושבה. הוא נמצא בראש הגבעה של חירבת דוראן, הגבעה שעליה הוקמה רחובות. בונה הבית היה ממייסדי רחובות וחבר הוועד הראשון של המושבה.
לאחר שמשה סמילנסקי נשא את אסתר לבית דונדיקוב לאישה, הוא עבר להתגורר בו, והבית היה לאחד הבתים המרכזיים ביישוב העברי.
בחצר נמצאות אבני בית - בד עתיקות ושדרה של עצי אקליפטוס גבוהים וזקנים מתנשאת במרכזה.
מהחומה שהקיפה את החצר נותרו קטעים בלבד ומבני המשק נהרסו.המבנה הקטן, הסמוך לרחוב יעקב, היה במקורו חנות של יהודה מינקוב.
לידו, ניצב בארבעים שנותיה הראשונות של רחובות פעמון המושבה, ולכן נקראה הגבעה בשם "גבעת הפעמון".

רחובות נגלית לעין, האלבומים המשפחתיים של העיר רחובות באתר י'שראל נגלית לעין'  תנאי שימוש בתמונות

בית דונדיקוב החדש

בית דונדיקוב הישן

בית דונדיקוב
כתובת: יעקב 32
טלפון: 08-9494721