הל"ר- החברה לפיתוח רחובות בע"מ הוקמה בשנת 1990. הל"ר משמשת כזרוע הביצועית של עיריית רחובות ומקדמת פרויקטים שונים בכל רחבי העיר. בין היתר עוסקת החברה בתכנון ופיתוח שכונות מגורים ואזורי תעסוקה, תכנון וביצוע של עבודות תשתית וריבוד כבישים, עבודות פיתוח כדוגמת מדרכות, שבילי אופניים, פארקים וגינות ציבוריות ועוד.
מטרות החברה הינן ייזום, תכנון ושיווק פרויקטים עירוניים וכלכליים. תכנון, ניהול ביצוע ופיקוח של עבודות ציבוריות עירוניות בתיאום מול העירייה וביצוע עבודות של תכנון ופיקוח  אל מול  גופים  ויזמים פרטיים וציבוריים.

כזרוע הביצועית יזמית של העירייה, כל הפרויקטים מתוכננים ומבוצעים מתוכננים ומבוצעים בתאום עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה ועבורה:

 • קידום תכניות בניין עיר
 • תכנון מפורט והכנת מכרזים
 • פרסום מכרזים והתקשרות לביצוע
 • קידום הביצוע והפיקוח עליו
 • מסירת הפרוייקט לידי העירייה עם השלמתו
 • החברה פועלת הן באמצעות מכרזים אותם היא מפרסמת והן באמצעות מכרזים של גופים אחרים דוגמת החברה למשק וכלכלה או העירייה.

דירקטוריון הל"ר:

 • דירקטוריון החברה מונה 9 חברים כאשר שליש מחבריו חברי מועצת העיר, שליש עובדי עירייה בכירים ושליש נציגי ציבור. לצפייה בחברי הדירקטוריון לחצו כאן >>
 • בראשות הדירקטוריון עומד ראש העיר, מר רחמים מלול
 • דירקטוריון החברה ממנה שלוש ועדות משנה: ועדת מכרזים, ועדת כספים וועדת ביקורת
 • לחברה מבקר פנים, רואה חשבון ויועצת משפטית חיצוניים
 • החברה כפופה לפקודת העיריות מכרזים כמו גם בנושא כוח אדם.

דוחות ומסמכים:

ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות
ניסים סלמן
כתובת: רחוב אופנהיימר 10
טלפון: 08-9480100
תפקיד: מנכ"ל הל"ר
דוא"ל: [email protected]
טבלת אנשי קשר - ה.ל.ר - החברה לפיתוח רחובות
שם תפקיד טלפון נייד/שלוחה פקס מייל
שם: ניסים סלמן תפקיד: מנכ"ל הל"ר טלפון: 08-9480100 נייד: פקס: דוא"ל: [email protected]
נעמה גרוסמן
תפקיד: חשבת חברת הל"ר
כתובת: אופנהיימר 10
08-9480107