שם החבר/ה סיעה הערות
חברי מועצה:    
מלול רחמים מח"ל יו"ר
זוהר בלום חינוך בראש סגן ראש העיר
אמיתי כהן הבית היהודי חבר מועצה
אסף אל-בר מרצ חבר מועצה
דניאל מרשה רחובותי חבר מועצה
  לב   
נציגי ציבור:    
תומר משה    
דובי גזית    
תמיר דורון     
שלום וייס    
עובדי עירייה:    
מאיר דהן   מנכ"ל העירייה
אדר' דלית הראל   מהנדסת העיר
זורי שעובי   מנהל אגף תשתיות
אביטל רגב קיסר   דוברת העירייה
אליצור זרחי   מנהל אגף בטחון חרום רכש ותקשורת 
אופיר מזרחי   ס.מנהל אגף חירום ובטחון
יואב לוי   ר.מנהלת מוסדות העירייה
גלית אנגל   מנהל אגף משאבי אנוש
אפרת צוקרמן   מנהל אגף חינוך ונוער
ערן יחיא   מנהל אגף חזות העיר
בת-חן קרני   מנהלת האגף לשירותים חברתיים
ניסים סלמן   מנכ"ל הל"ר
צביקה מדהלה   מנהל אגף מוניציפלי
אייל פרנקל   מנכ"לית החברה העירונית
ד"ר אבי צרפתי   הווטרינר העירוני
לירון פלדמן   מנהל המוקד העירוני
אלי דרעי   ממונה הג"א מקלטים
גדי שעובי   מנהל אגף מערכות מידע
בצלאל  שרעבי   מ"מ מנהל מח' בטחון ובטיחות