שם החניון

כתובת

חניית נכים

חניית נכים לרכב גבוה

יציאה וכניסה נגישה

פקריס

פקריס 1

קיים

קיים

קיים

חרל"פ

חרל"פ 4/6

קיים

קיים

קיים

מרטון/אהרוני

מרטון פינת אהרוני

קיים

קיים

קיים

גן המייסדים

השופטים

קיים

קיים

קיים

ברגמן

ברגמן 3

לא ניתן להנגשה