הסדרי חניה בעיר

  • מדרכה הצבועה בכחול- לבן, משמעה חניה בתשלום עד השעה שבע בערב, ולאחר מכן החניה חופשית לכולם.  
  • מדרכה הצבועה בכחול- אדום, משמעה חניה בתשלום עד השעה שבע בערב, ולאחר מכן חניה מותרת רק עבור דיירי הרחוב, בעלי תו דייר אזורי.
  • מדרכה הצבועה בצבע לבן, משמעה חניה חופשית עד השעה שבע בערב, ולאחר מכן החניה לדיירי הרחוב, בעלי תו דייר אזורי.
  • חשוב מאוד לקרוא את התמרורים המוצבים בקרבת מקום החניה.

תו דייר אזורי

בחלק מהרחובות פנו דיירי הרחוב וביקשו מאגף התנועה לייחד את חניות הרחוב החל משבע בערב- לדיירי הרחוב בלבד. תושבי העיר המתגוררים באזורים אלה יוכלו לקבל מאגף התנועה תווי דייר אזוריים המאפשרים חניה חופשית בכל האזור, ברשימת הרחובות שהאגף יעניק להם יחד עם תו הדייר, התו הינו אישי ומונפק לרכב באמצעות מדבקה שתוצמד לשמשת הרכב הקדמית בצידה הימני למעלה.
זכאי/ת לתו דייר אזורי – מי שמתגורר/ת (מגורים בלבד) במקום שנקבע כמקום חניה מוסדר (כחול-לבן, כחול-אדום). רשאי/ת לקבל תו דייר אזורי מי שפנו בבקשה המתאימה לאגף התנועה והמציא/ה רישיון רכב בתוקף ע"ש הזכאי/ת בלבד, רישיון נהיגה בתוקף, תעודת זהות+ספח. בקשה ללא המסמכים הנדרשים לא תתקבל, במידת הצורך ייתכן והאגף יבקש להמציא מסמכים נוספים.

  • רכב מעל 4 טון (משקל כולל) אינו יכול לקבל תו דייר.
  • לא תתקבלנה בקשות לתו דייר לדירות מחולקות שלא בהתאם להיתר הבניה כחוק.
  • לא תתקבלנה בקשות לתו דייר לשוכרי דירה שאינם רשומים כמשלמי ארנונה.

להגשת בקשה לתו דייר  לבירור אזורי החניה בעיר 

תו זהב

 תושבי העיר מעל לגיל 70, אשר מחזיקים ברשותם רכב פרטי הרשום על שמם או על שם בני זוגם, יוכלו לקבל תו זהב לחניה חופשית בכל העיר,רשאי/ת לקבל תו זהב מי שפנו בבקשה המתאימה לאגף התנועה והמציא/ה רישיון רכב בתוקף ע"ש הזכאי/ת בלבד, רישיון נהיגה בתוקף, תעודת זהות+ספח. בקשה ללא המסמכים הנדרשים לא תתקבל, במידת הצורך ייתכן והאגף יבקש להמציא מסמכים נוספים.

 להסבר המלא והגשת בקשה מקוונת לתו זהב 

דוחות חניה וגביה

פקחי החניה עוסקים באכיפת חוקי העזר העירוניים בנושא העמדת רכב וחנייתו, מסייעים לשיטור העירוני, מסייעת למשמרות הזהב בתחילת שנת הלימודים ומבצעת אכיפה, ומציבה פקחים לפי הצורך בצירי תנועה ראשיים לצורך הזרמת תנועה/סגירה ומניעת חסימות. מחלקת החניה מטפלת בערעורים ובבקשות להישפט, הסבת דוחות חניה, הנפקת תווי חניה אזוריים או לרחוב בלבד לזכאים, הנפקת תווי זהב לתושבים מעל גיל 70 גיבוש מדיניות אכיפה והסדרי חניה ואכיפה.

לתשלום דו"ח חנייה  בקשה לערעור דו"ח חניה  בקשה להסבת דו"ח חניה    בקשה להישפט 

למידע וטפסים נוספים בנושא תנועה וחניה  

בכל הקשור לדו"חות חניה, ערעורים ועוד בקרו באתר אגף התנועה, השילוט והפיקוח

יפית שרעבי
תפקיד: מנהלת מחלקת חניה וקבלת קהל
כתובת: פקריס 3 פארק המדע
08-9480111
08-9480122

התובעת העירונית

התובעת העירונית מטפלת בבקשות ערעורים לדו"חות חניה ובקשות להישפט, וכן בגביית קנסות חניה/שילוט/איכות הסביבה חלוטים אשר לא שולמו במועדם בהתאם להוראות פקודת המיסים (גביה)

וועדת התחבורה העירונית

וועדת התחבורה העירונית כוללת את גורמי התחבורה בעיר (אגף התנועה, מחזיק תיק תחבורה, אגד, מוניות, משטרה, משרד התחבורה), מתכנסת לפי הצורך ודנה בהסדרי תנועה, הסדרי חניה, חסימות שונות ועוד. לפרטים המלאים על וועדת התחבורה העירונית ניתן ללחוץ כאן

תמרורים

מחלקת התמרורים באגף התנועה עוסקת באחזקה שוטפת של תמרורים וצביעת סימוני כבישים ומעברי חציה, קרנות רחוב לא מוארות, מעקות בטיחות, סימוני דרך ותיאום ופיקוח על אחזקת רמזורים.

מועדי צביעת כבישים:

מרץ עד יוני – צביעת צירים ראשיים ומעברי חציה בכל העירבחודשים דצמבר עד מרץ לא צובעים סימוני דרך

  • אוגוסט – צביעת סימונים בקרבת מוסדות חינוך
  • ספטמבר – צביעה נוספת של צירים ראשיים.
  • שוטף – צביעת כבישים לפי הצורך ופנייה למוקד.

אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני

אגף תנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני
ליאור שוקרי
כתובת: רחוב פקריס 3 בניין רורברג קומה א'
טלפון: 08-9480121
תפקיד: מנהל אגף תנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני
דוא"ל:  [email protected]