אכיפה ושיטור עירוני

מערך השיטור העירוני בעיר רחובות פועל בשיתוף משטרת ישראל והמשרד לביטחון פנים, במטרה להביא לשיפור משמעותי של הביטחון ותחושת הביטחון האישי של תושבי העיר רחובות. מערך האכיפה העירוני הוא כוח משולב הכולל כוחות שיטור עירוני ופיקוח עירוני מסייע שמטרתו להרתיע, למנוע ולאכוף עבירות בתחומי איכות החיים, אלימות והתנהגות אנטי-חברתית.יחידת השיטור העירוני פועלת על פי יעדים המוגדרים על ידי ראש העיר ומפקד תחנת המשטרה המקומית, אל מול סל עבירות מוגדר הכולל את העבירות המשפיעות על תחושת הביטחון של התושב ואיכות חייו.

שיטור עירוני, אכיפה ופיקוח
ערן גיאת
כתובת: רחוב פקריס 3 בניין רורברג כניסה בל קומה א'
טלפון: 08-6609969
תפקיד: מנהל יחידת האכיפה העירונית באגף התנועה
דוא"ל: [email protected]

פיקוח – פסולת בניה

פקחי המחלקה עושים שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים למניעת השלכת פסולת בנייהואכיפה של איסורי השלכות פסולת בניה בשטחים הפתוחים ובמקומות אסורים נוספים ברחבי העיר. במסגרת זו משתמשים הפקחים בסיורים סמויים וגלויים, בטרקטורוניםוברחפנים וכן במצלמות סמויות על מנת לתפוס את העבריינים.הפקחים עוסקים גם באכיפת החוק בכל הקשור בהשלכות אסבסט, פיקוח על קבלני בניה ופיקוח על היתרי הריסה.

פיקוח פסולת בנייה
דורון דמתי
כתובת: פרופ' חיים פקריס 3
טלפון: 08-948-0111 שלוחה 7
תפקיד: מנהל מח' פיקוח פסולת בנייה

פיקוח על איכות הסביבה 

מח' פיקוח איכות הסביבה אוכפת את חוקי העזר העירוניים בנושאי ניקיון וסביבה, לשמירה על ושמירת הסדר הציבורי ע"י אכיפה בנושאים הבאים:התברואה והסדר הציבורי בעיר. פקחי המחלקה מבצעים אכיפה בכל הקשור להשלכת פסולת במרחב הציבורי, צואת כלבים, שימוש במפוחים (גינות ציבוריות), רכבים נטושים, רוכלות לא חוקית, פינוי קרטונים, השלכת גזם וגרוטאות ועוד. 

למידע המלא על פיקוח איכות הסביבה בעיר ותשלום דו"חות לחצו כאן 

פיקוח איכות סביבה
זיו בן חמו
כתובת: פרופ' חיים פקריס 3
טלפון: 08-648-0111 שלוחה 4
תפקיד: מ"מ מנהלת מחלקת פיקוח איכות סביבה
דוא"ל: [email protected]

שילוט 

נושא השילוט בעיר- פרטי וציבורי מוסדר באמצעות מחלקת שילוט אשר מטפלת בהפקת רישיון להצבת שילוט, טיפול בנושא שלטי רחובות מוארים ושלטי חוצות, מכוונים, לוחות מודעות, סככות המתנה לתחבורה ציבורית, שילוט לא חוקי .

 • שילוט יותקן בהתאם להוראות חוק העזר לרחובות (מודעות ושלטים), התשס"ח-2008.
 • בעל עסק יגיש, לאגף תנועה שילוט ופיקוח, בקשה לקבלת רישיון להצגת שלט ויציב את השלט בעסק רק לאחר שקיבל  רישיון לכך ושילם אגרה כדין.
 • האגרות לפרסום שלט או מודעה יהיו כקבוע בחוק העזר הנ"ל. לביצוע תשלום מקוון לאגרת שילוט לחצו כאן >>
 • רישיון להצבת השלט יהא תקף למשך השנה הקלנדרית בלבד, והוא יפקע ביום 31 בדצמבר של השנה בה ניתן, אלא אם כן, ברישיון השלט צוין מועד אחר.
 • לכל בית עסק תותר הצבת שלט אחד בלבד, שמוצמד לחזית, למעט במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של ועדת השילוט ו/או מי שהוסמך על ידה.

גודל השלט, מיקומו וצורתו יעמדו בכל התנאים הקבועים בחוק העזר ולרבות בתנאים הבאים:

 • רוחב השלט לא יחרוג מרוחב חזית העסק.
 • השלט יכלול כיתוב בעברית.
 • לא תותר הצבתו של שלט אלקטרוני אלא בהתאם להוראות חוק העזר מודעות ושלטים.
 • לא תותר הצבה של שלטי דגל, שלטים על גבי מתקן תצוגה "חמור" (שלט דו-צדדי על גבי רגליים) ושלטי בד.
 • שלט מואר המותקן על בית העסק יעמוד בתנאים המפורטים בחוק העזר לגבי שילוט מואר.
 • הצבת השילוט תעשה באופן שלא יפריע למשתמשים בדרך, לעוברים ושבים או לעסקים סמוכים.
 • אין להציב שלט או מדבקות על חלון הראווה של העסק אלא באישור מיוחד מאת העירייה.
 • בבתי עסק ברחוב הרצל יוצב שילוט בהתאם לחוק העזר האמור ובהתאם לאמור במדיניות העיריה.
 • בכל מקרה, יפעל בעל העסק  בהתאם למדיניות העירייה ולקריטריונים שנקבעו על ידה כפי שיפורסמו על ידה מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה המקצועי.  
אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני
ניסים כהן
כתובת: פרופ' חיים פקריס 3
טלפון: 08-948-0111 שלוחה 6
תפקיד: ס. מנהל אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני
דוא"ל: [email protected]