לכל תלמיד אשר זכאי  להסעה עפ"י הפרמטרים המצוינים לעיל, ניתנת האפשרות ע"י עיריית רחובות להסעה למסגרת צהרון/מועדונית מוכר בתום יום הלימודים.
האיסוף ממסגרת זו -באחריות ההורים בלבד ! כל הורה אשר יהיה מעוניין בהסעה זו עליו למלא את המסמך הבא ולהעבירו למח' ההיסעים.על ההורה לוודא מול המחלקה כי האישור התקבל והסעה זו מאושרת.

לכבוד: מחלקת היסעים – עיריית רחובות

 

 

 

 

 

אנא סמן (חובה) שדה חובה
 כל הצהרה אשר תועבר לנהגים ו/או לחברת ההסעות אינה תקפה, והרשות לא תראה הודעה זו בתוקף.

על החתום:

פרטי ההורה

Browser not supported