חינוך על יסודי

עברנו דירה בתוך רחובות איך אני מעדכן כתובת חדשה?

יש לשלוח ת.ז + ספח עם כתובת מעודכנת/חוזה רכישה/שכירות חתום ע"י עו"ד 
ניתן לצרף חוזה שכירה ללא חתימת עו"ד אם יצורף תצהיר מגורים חתום ע"י עו"ד בנפרד.

 

למה המערכת מחייבת אותי לרשום שלושה בתי ספר כאשר אני רוצה רק אחד בשכונה?

במידה ולא תקבל אפשרות ראשונה, נבדוק שיבוץ של אפשרות שניה/שלישית.

 

מהם הקריטריונים לשיבוץ?

הרישום לחטיבה הוא על איזורי, במידה ויש רישום יתר, מופעלים קריטריונים של:
נגישות תלמיד והורה.
מרחק מבית הספר.

 

האם ניתן לשנות רישום?

כן, לאורך תקופת הרישום ניתן לשנות ברישום המקוון

איזה מסמכים צריך להביא תושב החוזר מחו"ל?

צילום ת.ז וספח, חוזה רכישה/שכירות, ארנונה/תצהיר עו"ד על שינוי כתובת [הטופס נמצא בקטגוריה טפסים באתר שלנו].

 

האם יש לילד/ה חברים בכיתה שעולים איתו מהיסודי?

ברישום לחטיבה, אין התייחסות מיוחדת לחברים.

 

מי אחראי לשיבוץ בתוך חטיבות בבתי ספר שיש בהם שתי חטיבות?

השיבוץ בכיתות או בבתי ספר שיש בהם שתי חטיבות, באחריות בית הספר בלבד.

 

האם ילדי חינוך מיוחד העולים לוועדת אפיון יבצעו רישום אינטרנטי?

כן, יש לשריין מקום בבית ספר מועדף בתקופת הרישום, לאחר ו. האפיון, ישובץ על פי ההחלטה.

 

איזה מסמכים יש להביא במעבר מעיר לעיר?

ביטול רישום מהרשות שממנה מגיעים, צילום ת.ז וספח, חוזה דירה [במידה ומדובר בחוזה שכירות יש לצרף ארנונה/תצהיר מגורים בנוסף, במידה ומדובר בחוזה רכישה יש חתימת עו"ד על החוזה.

 

כתושב חוץ איזה מסמכים עלי להביא?

יש לפנות למחלקה ללימודי חוץ אורי – 08-9392425.

 

משפחה שגרה ברחובות ורוצה שהילד ילמד מחוץ לשיפוטה של רחובות מה עליה לעשות?

יש לפנות למזכירות החינוך העל יסודי בטלפון 08-9392437