תלמידים בחינוך הרגיל וסובלים מבעיות רפואיות שונות

תלמידים בחינוך הרגיל וסובלים מבעיות רפואיות שונות מוזמנים להגיש בקשה מיוחדת למחלקת ההיסעים אשר תכלול את כל המסמכים הרפואיים העדכניים על מנת לבחון את זכאותם להסעה. הבקשה מועברת למשרד החינוך לצורך אישור ההסעה.תלמידים הסובלים מפגיעה זמנית/ ניתוח/ שבר וכו' יכולים להגיש בקשה להסעה לזמן קצוב.
(בצירוף אישורים רפואיים רלוונטיים)

כללי התנהגות ובטיחות בעת הנסיעה

 • על התלמידים לשבת באופן מסודר ולנסוע חגורים במהלך כל הנסיעה
 • אין לשבת במושב הקדמי
 • אין להוציא ידיים, ראש או חפצים מחוץ לחלונות
 • על התלמידים להקשיב להנחיות המלווה ו/או הנהג
 • תלמידים עד גיל 5 (כולל) מחויבים בכיסא בטיחות/בוסטר (על ההורים לספק לנהג ציוד זה)
 • במקרה של התפרעות ילדים ברכב או גרימת נזק לרכב במהלך ההסעה, ינקטו צעדים בהתאם

המתנה להסעה

 • התלמיד ימתין להסעה במקום ובשעה שנקבעה לו ע"י מחלקת היסעים 
 • אין אנו אחראים על תלמידים שממתינים להסעה או יורדים ממנה ללא השגחת אדם בוגר
 • תלמידי החינוך המיוחד בלקויות הקשות מחויבים בליווי בגיר (מגיל 18 ומעלה).
 • אין לעלות לרכב ההסעה עם מזון/שתיה.
 • אין אישור להורים/אחים/חברים וכדומה להצטרף לרכב ההסעה למעט התלמיד הזכאי ומלווה מטעם הרשות.

עמידה בלוחות זמנים 

עמידה בלוחות זמנים והמתנה מחוץ לבית בשעה שנקבעה תסייע לכל התלמידים להגיע למוסדות החינוך השונים בזמן,במידה ותלמיד איחר וההסעה נסעה לא תהיה אפשרות לחזור לאסוף אותו. אנא הקפידו על הכנת והוצאת התלמידים בזמן. 

היעדרות ממושכת של תלמידים 

חובתם של הורים להודיע למחלקת היסעים על היעדרויות צפויות וידועות, הנכם מתבקשים להימנע מהודעה ישירה לנהגים,במקרה של מחלה, ההורים מתבקשים יש להודיע למחלקת ההיסעים על מועד החזרה של התלמיד ללימודים.

שינוי כתובת

במידה וחל שינוי בכתובת המגורים של התלמיד, ההורים מתבקשים להודיע לנו זאת בכתב בצירוף תעודת זהות עם ספח מעודכן.

דיווח על שינויים במערכת השעות 

מחובתו של המוסד החינוכי בו לומד התלמיד לעדכן בכתב את מחלקת היסעים  בעירייה על כל שינוי שחל במערכת השעות.,במידה וידוע לכם על שינויים במערכת הלימודים השגרתית נא עדכנו אותנו בכתב. חשוב לציין שהסעת התלמידים מיועדת לפעילות לימודית שגרתית ולא כוללת הסעות לצהרונים, מבחנים, פעילויות מיוחדות, תגבורים לימודיים או טיולים. 

דיווח על איחורים, תקלות או בעיות בנסיעות 

ההורים מתבקשים להודיע למחלקת היסעים, על איחורים, שינוי במסלול הנסיעה, תקלות או בעיות המתעוררות בהסעות באופן חריג או בצורה חוזרת. הנכם מתבקשים להעביר דווח זה בכתב לפקס 08-9123481 או לדוא"ל במידה שהדבר מצריך טיפול דחוף ומידי הנכם מתבקשים לפנות אל המחלקה בשעות הפעילות (ימים א'-ה' בין השעות 08:00-12:00 וביום ג' גם בין השעות 16:00-18:00). במקרה של פניה מעבר לשעות הפעילות - יש לפנות למוקד 106.