דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

איך נשמור על ניקיון הסביבה?

אז איך נשמור על הניקיון והסביבה בעיר?

שמירה על הניקיון

יש להשליך אשפה רק בתוך פחים, גדולים וקטנים, המיועדים לכך.

אין להשליך פסולת ביתית או גזם בכלי אשפה המותקנים במקום ציבורי.

אופן פינוי גזם וגרוטאות

גזם (פסולת צמחים) וגרוטאות יש להוציא ערב יום הפינוי (החל מהשעה 15:00 ועד השעה 6:00 ביום הפינוי) בהתאם למועדי הפינוי שנקבעו בכל אזור. ניתן לברר את יום הפינוי לפי שם הרחוב כאן

יש להקפיד שאורך הגזם לא יעלה על מטר אחד.

פסולת דשא ושלכת, יש לארוז בתוך שקיות ניילון סגורות ולרכזם במועדים שנקבעו לכך, ליד שפת המדרכה, ללא חסימה של הדרך להולכי רגל או מכוניות, ולא בסמוך לעמודי חשמל, טלפון וקופסאות כבלים.

ניתן לברר את ההנחיות לפינוי גזם וגרוטאות כאן

פסולת בניין

בעל נכס, מחזיק ומי שמבצע עבודות בניה, חייבים בפינוי פסולת בניין ושיפוצים לאתר הטמנה כחוק. חל איסור מוחלט על הוצאת פסולת בנין והשלכתה במרחב הציבורי או בפחי אשפה, אלא רק לתוך מכולה המיועדת לכך, בתיאום עם מחלקת הפיקוח.

ניקיון גנים ציבוריים

העיריה הקימה גנים ציבוריים ברחבי העיר לרווחת התושבים, ומבצעת עבודות גינון וניקיון שוטפות. הציבור מתבקש לשמור על ניקיון הגנים, להשליך את הפסולת רק בפחים המיועדים לכך, ועל שלמות הצמחים והמתקנים.

פיקוח על כלבים

אין להתיר לכלב לעשות צרכים במקום ציבורי (לרבות שטחים פתוחים) או במקום פרטי שאינו בהחזקתו הבלעדית של בעל הכלב. אם הטיל הכלב גללים במקום כאמור, יש לאספם מיד וללא דיחוי.

חובות בעלי עסקים

בעל עסק חייב לנקות את המדרכה הגובלת בעסק, לאסוף את האשפה לתוך כלי אשפה ולרכז את הקרטונים רק במקומות נקבעו לכך .

מניעת מפגעים וצמחייה פולשת

בעל נכס ו/או מחזיק בנכס חייבים להחזיק את הנכס אופן שלא יתקיים בו מפגע, לדאוג לניקיונו ולמנוע התפשטות צמחים וענפי עצים לשטחים ציבוריים.

ניקוי וגידור מגרשים

בעלי מגרשים ו/או המחזיקים בהם חייבים לשמור על ניקיון המגרש ולגדר אותו.

איסור פיזור והדבקת מודעות

אין להדביק מודעות ודברי פרסומת על קירות, עמודים, עצים וכו', ואין לפזר ולחלק מודעות במקום ציבורי.

רכב נטוש

אין להשאיר במקום ציבורי רכב, רכב בלוי, מקולקל או שרישיונו פקע, לפרק זמן העולה על 72 שעות.