האם אתם נדרשים לרישיון עסק?

חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968 (להלן: "חוק הרישוי") קובע אילו עסקים חייבים ברישיון עסק. הצורך בתהליך נובע בין היתר מתוך חובת שמירה על בריאות הציבור, בטיחות, ביטחון ואיכות החיים של התושבים. התהליך להוצאת רישיון עסק והאישורים הניתנים במסגרתו, מבטיחים כי תקינות פעילותו של העסק.

אילו עסקים חייבים ברישיון?

כל עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון עסק לניהולו, כך קובעות הנחיות החוק והוא מוענק באופן אישי לבעל העסק או למנהל העסק בהתאם לייחודיות המקום וסוג העסק. בכדי לדעת האם העסק שלכם נדרש ברישיון, תוכלו לבדוק לאילו קבוצת עסקים אתם משתייכים. בדקו האם העסק שלכם חייב ברישיון לפי מהות העסק ומי הם נותני האישור הנדרשים באישור בקשתכם להוצאת רישיון עסק, ע"י לחיצה על הקישור הבא- צו רישוי עסקים

פותחים עסק בתחום המזון?

עיינו בלומדה לרישוי בתי אוכל לבעלי עסקים>>
כדאי לדעת שכחלק מהרפורמה ברישוי עסקים, לחלק ניכר מעסקי המזון ישנם מפרטים אחידים הנדרשים לצורך קבלת רישיון עסק.

למידע נוסף אודות המפרט האחיד ועסקי המזון הנכללים ברפורמה 

ניהול עסק ללא רישיון הינו עבירה פלילית!

בעל עסק שאינו מחזיק ברישיון כדין צפוי להיתבע לדין, על כל ההשלכות שבכך, לרבות קנסות ועד לעונשי מאסר וסגירת בית העסק.בכדי לדעת האם העסק שלכם נדרש ברישיון, תוכלו לבדוק לאיזו קבוצת עסקים אתם משתייכים. כך גם תדעו מי הם גורמי הרישוי אשר נדרשים באישור בקשתכם להוצאת רישיון עסק.

כל זאת עפ"י חוק רישוי עסקים ותקנותיו, צו רישוי עסקים וחוק העזר העירוניים

חוק רישוי עסקים צו רישוי עסקים תקנות רישוי עסקים מידע על חובת הנגשת העסק עפ"י החוק

מתי יש להגיש בקשה לקבלת רישיון ?

  • הליך מקדים להגשת בקשה – מיועד למי שטרם ביצע פתיחת עסק חדש.
  • הליך לעסק פעיל - במידה וחל שינוי בעסק, לרבות תוספת או צמצום בשטח העסק, שינויים תכנוניים פנימיים וחיצוניים, תוספת או צמצום של סוגי העיסוקים או שינוי מהותי בעסק.
  • שותפים בעסק - יציאת שותף או כניסת שותף חדש.
  • שינוי בעלות על העסק - כל העברת בעלות בעסק לאדם או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון או בבקשה לרישיון מחייב הגשת בקשה לשינוי בעלות.

במקרה של העברת בעלות כאשר בעל העסק נפטר ויורשיו מחזיקים בעסק, יש להגיש בקשה להעברת בעלות בליווי תעודת פטירה וצוואה שבה מצוין מי הם היורשים החוקיים. הבקשה תוגש בטופס בקשה מיוחד שניתן לקבלו במשרדי המחלקה לרישוי עסקים או באמצעות לחיצה על הקישור הזה.

טופס הבקשה חייב להיות חתום על ידי מבקש הבקשה וחתימה וחותמת החברה לעסק של חברה בע"מ. ניתן להגיש את הבקשה על ידי מבקש הבקשה או על ידי מיופה כוח.

להגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק חדש לחצו כאן >>

להורדת טופס הגשת בקשה לרישיון עסק חדש לחצו כאן >>  

מה כוללת הבקשה לרישיון?

  • טופס בקשה
  • תכנית עסק בגיליון אחד רציף, מקופלת כגרמושקה וחתומה בידי בעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק - אדריכל או מהנדס אזרחי (בניין) הרשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים בנוסף תשלח תכנית העסק בקובץ דיגיטלי (PDF) למחלקה לרישוי וקידום עסקים במייל – Asakim@rehovot.muni.il
  • חוזה שכירות או חוזה רכישה בשלמותו או נסח טאבו.
  • צילום תעודת הזהות.
  • אישור רשם החברות ומינוי מנהלים בחברה (רק עבור חברה בע״מ).
  • הבקשה לרישיון עסק כרוכה בתשלום אגרה עבור כל פריט רישוי הנכלל בבקשה. התעריף נקבע על ידי משרד המשרד הפנים.

בקשות לאירועים חד־פעמיים מעל 500 איש - בקשות לאירועים חד־פעמיים יוגשו בשלושה עותקים למח' לרישוי וקידום עסקים עד 30 יום לפני האירוע. לבקשה יצורף אישור מהנדס בטיחות, המפרט את האירוע והנחיותיו באשר לבטיחות. על בעל/ת העסק מוטלת חובת התיאום מול משטרת ישראל בכל הקשור להסדרי האבטחה והתנועה במקום בזמן האירוע.

הנחיות להגשת בקשה לרישיון עסק

הנחיות להגשת תכנית לרישיון עסק

איך מאושרת הבקשה?

הבקשה מועברת לכל הגורמים הרלוונטיים ובמידה וניתנים מהם כל אישורים  - מונפק רישיון. אם ישנן דרישות מקדימות לביצוע, הן יועברו אל מגיש הבקשה. במקרה של החלטה להפסיק בתהליך הרישוי, יימסר למגיש הבקשה סירוב וינומקו הנסיבות לסירוב. כאשר ישנן דרישות שניתן לבצען לאחר מתן הרישיון, יתקבל אישור לתקופה בה תידרש ליישם דרישות הגורם.