טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול מליאה מס' 44 24/05/2023
פרסום החלטות ועדת התקשרויות 43-42 02/04/2023
פרוטוקול מליאה מס' 41 07/02/2023
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 40 21/12/2022
פרסום החלטות ועדת התקשרויות - שנת 2022 21/12/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 39 20/11/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 38 14/11/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 37 22/09/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 36 14/08/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 35 21/07/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 32-34 28/02/2022
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 31 06/01/2022
פרוטוקול ועדת התקשרות מס' 30 29/11/2021
פרוטוקול ועדת התקשרויות מס' 29 26/10/2021
החלטת ועדת התקשרויות מספר 27-28 12/07/2021
החלטת ועדת התקשרויות מס 26 20/05/2021
החלטת ועדת התקשרויות מס 25 24/02/2021
החלטת ועדת התקשרויות מס 23-24 07/12/2020
החלטות ועדת התקשרויות מס 22 24/08/2020
החלטות ועדת התקשרויות מס 21 25/06/2020
החלטות ועדת התקשרויות מס 17-20 15/08/2019
החלטות ועדת התקשרויות מס 6-16 02/07/2018

נוהל התקשרויות ובקשה להיכלל במאגר