דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

דבר מהנדסת העיר

דליה מהנדסת העיר

 

דבר מהנדסת העיר

במרוצת השנים האחרונות אנו שותפים לתנופת פיתוח אדירה ואני שמחה כמהנדסת העיר, לקחת חלק פעיל בעשייה המרובה בתחומי הבנייה הכוללים: מגורים, מבני ציבור, תעשיית היי-טק, מסחר ואזורי תעסוקה. לעיר רחובות מורשת מפוארת אשר מתאפיינת מחד במבנים בעלי קסם אדריכלי המשמשים מוקד עלייה לרגל לחובבי שימור ומאידך תשתיות ישנות הזקוקות להחלפה ולשדרוג.

 

תשתיות עירוניות:

בתחום התשתיות נבנתה הפרדה מפלסית בכניסה הצפונית לעיר מעל מסילת הרכבת, והפרדה מפלסית נוספת מעל רחוב דרך הים, בדרך גד פיינשטיין ועד לדרך ששת הימים נמצאת בשלבי הקמה מתקדמים. בתחילת שנת 2015 הסתיימה סלילתו של כביש 411 (הקושר בין צומת רחובות מערב לצומת ברנר). בימים אלו נעשות עבודות תכנון לחיבור העיר רחובות לכביש 431 . בנוסף מתוכננים ונסללים כבישי טבעת עירוניים, מחודשים כבישים קיימים ותשתיות עירוניות תת קרקעיות.

 

מתחם ראשית המושבה, שימור והיכל התרבות העירוני:

בנייתו של היכל התרבות העירוני הושלמה באפריל 2015 וההיכל נפתח לציבור. בהיכל כ-770 מושבים ואולם נוסף בין 150 מקומות ישיבה לבימת הנוער. בית העם ההיסטורי של המושבה שומר ושוחזר. בית העם, חודש בהתאם לערכי שימור מחמירים, מתנוסס בחזית היכל התרבות ומהווה אכסדרה, מעין רחבת כניסה להיכל.
פרויקט חשוב זה הינו חלק מהתכנית לחידוש הלב הרוחני והתרבותי של המושבה, ממנה צמחה העיר רחובות. בד בבד נעשה פיתוח במתחם הרחובות בנימין, יעקב, מנוחה ונחלה והרצל "מתחם ראשית המושבה". החייאת מתחם בנימין יעקב תוכנן בדגש על ערכים נוסטלגיים ואלמנטים אדריכליים היסטוריים, הפיכת הרחובות למתחם תרבות, מגורים ומסחר יחודי ושוקק חיים, המשלב בין עבר, הווה ועתיד. במסגרת השיפוץ הוחלפו תשתיות, עמודי תאורה, הותקנו ספסלי ישיבה, פחי אשפה, מתקני לאופניים ועוד. בנוסף בימים אלו מתוכנן האצטדיון העירוני בצפון העיר שיכלול כ- 2500 מושבים.

 

תכנית מתאר עירונית:

מזה מספר שנים מתגבשת תכנית מתאר לעיר, בתכנית זו מוצג החזון העירוני, השילוב בין השימושים השונים בחלקי העיר השונים והחיבור ביניהם, צפיפויות הבניה ומיצוי עתודות הקרקע העירוניות. תכנית זו הוצגה בהליך של שיתוף הציבור ואף מוצגת באתר. עם אישור תכנית המתאר במוסדות התכנון, תוכל הוועדה המקומית לאשר תכניות מפורטות.

בשנים האחרונות התגבשו תכניות בניין עיר המציעות תוספות של שטחים בקומות חלקיות ובניית חדרים על הגג, תוספת מרפסות לבניינים בבניה רוויה תוך הקפדה על איכות הבניה וחומרי הגמר.

 

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה:

ראש העיר ומחזיק תיק הנדסה ביחד עם מנהל הנדסה קידם תכנית עירונית לתוספת זכויות עפ"י סעיף 23 לתמ"א 38 ששמה: רח/2000/טז. תכנית זו מעניקה זכויות רבות יותר מהתכנית הארצית. בדרך זו פרוייקטים המבקשים להרוס את המבנים הקיימים, קיבלו תמריץ נוסף ע"י תוספת קומה שלמה לזכויות המותרות, בהתאמה לאזורי העיר השונים, כך שמתקבלת בניה חדשה בהתאם לעמידות בתקני רעידות אדמה.  בימים אלו נבנה פרוייקט כאמור ברח' הרא"ה ואושרו פרוייקטים נוספים ברחבי העיר.  

 

הרפורמה לתכנון ובניה:

כחלק ממגמה ארצית לייעול הליכי אישור בניה אושרה הרפורמה לתכנון ובניה. רפורמה זו מקיפה ומעמיקה, נוגעת למגוון תחומים וכוללת מכלול רחב של פעולות, מטרותיה העיקריות של הרפורמה הן הקלה על האזרחים על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבניה באמצעות מתן זמן קצוב למוסדות התכנון למענה ולאישור תכניות. הרפורמה נכנסה לתוקף ב-1 לאוגוסט 2014 והיא מהווה שינוי חשוב משמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית.

בהתאם למדיניות שר הפנים, השינויים בחוק התכנון והבנייה שאושרו בכנסת בתאריך 18/3/2014 נועדו בראש ובראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.  במסגרת זו מוענקות לוועדות המקומיות לתכנון ובנייה סמכויות נוספות כדי לחזק את ההיבטים הדמוקרטים בטיפול בתחום חשוב זה. עם זאת, קבלת הסמכויות מביאה מטבעה גם לאחריות ומחייבת הערכות מתאימה.

מיום ה- 03.04.2016 יכנס לתוקף שלב נוסף ברפורמה המחייב הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונת -

 

 מערכת GIS  עירונית:

הוועדה המקומית מטפלת בתכנון העיר משלב הכנת תכנית המתאר, תוכניות מתאר מפורטות, טיפול בבקשות לבניה, מתן היתרי בנייה ופיקוח על הבניה. הליך קבלת היתר הבניה נראה לפעמים ארוך ומייגע, הדורש תיאום וקבלת אישורים מגורמים שונים תוך התאמה לחוק תכנון  והבניה.  על מנת לשרת אותך האזרח, האדריכל,  מהנדס, השמאי, פתחה הועדה את מאגרי המידע הקיימים במערכת אינטרנט. המערכת מאפשרת צפייה במידע תכנוני ,זכויות בניה ותוכניות בניין עיר סרוקות, מעקב ובדיקה של בקשות להיתרי בניה וכן צפייה במערכת הגרפיתGIS  הכוללת תצלומי אויר. גירסת ה- GIS  שודרגה לאחרונה בגירסה ידידותית יותר למשתמש.

כמו כן מעת לעת יתווסף מידע חיוני לתושבים.

 לצידי צוות מקצועי של עובדים איכותיים השותפים לעשייה חשובה זו ולכולנו הרצון להמשיך ולפעול למימוש החזון העירוני.

 

 

אדריכלית דלית הראל

מהנדסת העיר וראש מינהל ההנדסה