בהתאם להנחיות חוזר מנכ''ל משרד הפנים, עיריית רחובות תקצה קרקעות לצרכי ציבור לתאגידים הפועלים ברחובות ללא כוונת רווח והעוסקים ברווחת הציבור בתחומי החינוך, הדת והרווחה.
כמו כן, תאפשר עיריית רחובות מתן רשות שימוש במבנים עירוניים לפעילויות בתחומי דת, רווחה, קהילה, חינוך, בריאות תרבות וספורט.

תנאים הכרחיים להגשת הבקשה: