1. חרל"פ אורי
  2. טרופ צבי
  3. וינטרוב בתיה
  4. צבי אבן בר