שם הטופס הפניה למילוי הטופס מקוון  טפסים ידניים
הנחיות למילוי טופס בקשה להנחה מארנונה   טופס ידני
הנחיות והגשת בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה
כללית לדירת מגורים – שנת 2022

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה
טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: הנחת זכאות ע"פ משרד הפנים
טופס ידני
הנחיות והגשת בקשה לקבלת הנחה למחזיק שהוא נזקק – 2022

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה
טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: ועדת נזקק/חריגים
טופס ידני
הודעה על נכס ריק מכל חפץ ואדם (בתחילת תקופה) -2021 טופס מקוון
נושא הפנייה: נכס ריק - הודעה על נכס ריק
מכל חפץ ואדם (בתחילת תקופה)
 

נכס ריק (תצהיר בסוף התקופה)

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה

טופס מקוון
נכס ריק (תצהיר בסוף התקופה)
טופס ידני

בקשה לקבלת הנחת אזרח ותיק

שימו לב: יש למלא את הטופס הידני ולצרפו לטופס המקוון באתר העירייה

טופס מקוון
נושא הפנייה: הנחה בארנונה
נושא משני: הנחה אזרח ותיק
טופס ידני
טופס הנחה בארנונה- נכס לא ראוי לשימוש טופס מקוון
נושא הפנייה: נכס לא ראוי לשימוש
נושא משני: נכס לא ראוי לשימוש
 
טופס החזר כספי לבעלי יתרת זכות טופס מקוון  
טופס הוראה לחיוב בחשבון טופס מקוון טופס ידני
טופס הוראה לחיוב חשבון באמצעות כרטיס אשראי טופס מקוון טופס ידני
להגשת בקשה לקבלת תלוש הארנונה במייל לחצו כאן  
טופס ונוהל בקשה לקבלת הנחה בארנונה לעמותות ומלכרי"ם   לחצו כאן
לפנייה כללית לאגף המיסים טופס מקוון
נושא הפנייה: כללי
 
צו הארנונה 2022 לחצו כאן  
צו הארנונה לשנת 2021 לחצו כאן