1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

טרם הגשת הבקשה, יש להסדיר תשלום אגרת כריתה/העתקה מול יח' פקיד היערות ע"י שליחת מייל לכתובת [email protected]

 

כתובת מגורים : 

 

 

 

במקרה של כריתת/ העתקת עצים הנדרשת בהקשר של עבודות הכרוכות בהיתר על פי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה,- 1965 יש לצרף אחד מהמפורטים להלן:

  1. במגרש שמצויים בו עד 5 עצים – יש לצרף את שם העץ, קוטר הגזע, מין ו- 2 תמונות צבעוניות דיגיטאליות לכל עץ - תמונה כללית ותמונת תקריב.
  2. במגרש שמסומנים בו מעל 5 עצים בוגרים יש להגיש סקר עצים מלא. את סקר העצים יש להגיש בהתאם לנוהל הכנת סקר עצים של משרד החקלאות. 

                                                                                                                   

כמות העצים המיועדת לכריתה/העתקה (חובה) שדה חובה

 

 

 

 

 

Browser not supported