שם החבר/ה ממלא מקום:  סיעה: הערות:
חברי מועצה
בנצי שרעבי גיא צור  מח"ל יו"ר
עודד עמרם    
זוהר בלום אורית שרגאי  החינוך בראש  
אבי קינד אוה גור  
עו"ד שמואל דאנזאן אורית שרגאי   
עו"ד רועי שרעבי דר' רוני באום  לב  
עו"ד יניב מרקוביץ דר' רוני באום   
אמיתי כהן   הבית היהודי  
אבנר אקוע   שס"ד  
אסף אל- בר איטל בציר אלשייך  מרצ  
שאול צגהון   כיכר העיר  
פנחס הומנר   ג'  
אביב איטח   רחובותי  
עו"ד מתן דיל    
דני מרשה    
עובדי עירייה
עו"ד מיכל דגן     יועמ"ש
דניאלה ליבי     גזברית
נפתלי אקרמן     מבקר