בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968, צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 ותקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לקייטנות ומחנות נופש) תשל"ו – 1975, וכן בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח), תש"ן – 1990, חלה חובה על מנהלי קייטנות להצטייד ברישיון עסק מטעם העירייה לפני פתיחת פעילות של קייטנה.

רישיון זה נועד להסדיר ולהבטיח תנאי תברואה נאותים, סידורי אבטחה, נגישות ובטיחות לילדים השוהים בקייטנות אלו.

לשם כך, מפעילי הקייטנות הפרטיות נדרשים להגיש בקשה לרישיון עסק להפעלת הקייטנה ב- 3 העתקים. טפסים ניתן לקבל במחלקה לרישוי וקידום עסקים בעיריית רחובות.

מועד אחרון להגשת הבקשות והמסמכים הנדרשים: יום ג,  31.05.2022, מהשעה  16:00 ועד 18:00, במחלקה לרישוי וקידום עסקים בעיריית רחובות, רח' ביל"ו 2 , קומה 3.

חשוב לדעת!
תדרוך למנהלי קייטנות יתקיים בזום ביום רביעי, 25 במאי, מהשעה 16:00 ועד 20:00 וביום שלישי, 14 ביוני, מהשעה 12:00 ועד 16:00.

להרשמה לתדרוך לחצו כאן>>

לפרטים נוספים: משרד החינוך, טל': 073-3937128, דוא"ל: [email protected] .

רישיון עסק לקייטנה יינתן רק לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים כולל, אישור של משרד החינוך כגורם מאשר.

המחלקה לרישוי וקידום עסקים עומדת לרשותכם באשר להליך הרישוי ומרכיביו.

ניתן לפנות אלינו בימים א', ב', ה', בין השעות 12:00-8:30 וביום ג' בין השעות 16:00 -18:00, וגם בטל. 08-9392396/8/9, דוא"ל: [email protected]

הנכם מתבקשים לפעול על פי הנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

לצפייה בהנחיות משרד החינוך הקליקו כאן

 לצפייה בהנחיות משרד הבריאות הקליקו כאן

לתשומת ליבכם - הפעלת קייטנה ללא רישיון כחוק אסורה!

אנו מעמידים לרשותכם רשימת טפסים רלוונטיים להפעלת קייטנת קיץ: