חגי תשרי: עיריית רחובות נערכת

פינוי אשפה במוצאי שבת/במוצאי חג. תגבור מערך פינוי אשפה וגזם מספר ימים לפני כל חג במשאיות, מכונות ומנופים נוספים. הצבת מכולות זמנית ברחובות עמוסים יותר עד אחרי החגים. שטיפת רחובות בסמוך לבתי כנסת. עשרות עובדי טיאוט נוספים.
שימו לב לשינויים בימים ובשעות קבלת הקהל בעיריית רחובות במהלך חגי תשרי.

בעיריית רחובות משלימים בימים אלה את ההיערכות המערכתית לקראת חגי תשרי, כדי להכין את העיר בכל התחומים, וכן על מנת לוודא שהשירות לתושבים לא ייפגע, וימשיך כסדרו.

בתחום הביטחון והשיטור העירוני, ניידות הביטחון של אגף הביטחון יהיו בפעילות מלאה במהלך החגים.

ניידות השיטור העירוני של אגף התנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני ייתנו מענה לכל פניות הציבור במשך כל ימות החג והחופש 24/7 בכל התחומים, לרבות בנושאי רעש. כמו כן הם יעסקו בנושא הכוונות תנועה בימים העמוסים טרם החגים, ובמתן מענה בנושא הקמת דוכני רוכלות שלא על פי חוק.

הניידות יגבירו נוכחות בשווקים ובמקומות הומים לפני החג.

בתחום הניקיון והתברואה נערכו באגף לחזות העיר באמצעות הצבת מכולות באופן זמני באזורים עמוסים יותר באשפה, עד לאחר החגים. בטרם החגים יתוגבר מערך פינוי האשפה והגזם יותר מהרגיל – במשאיות נוספות, בעשרות עובדים נוספים ובשטיפת רחובות שבהם בתי כנסת.

עובדי האגף נערכים לפנות את כלל הפחים בעיר במוצאי שבתות ובמוצאי חגים, על מנת לכסות על העומס שנוצר, מטבע הדברים, אחרי כמה ימים של חג.

שירותי הניקיון תוגברו על מנת לעמוד בעומס הפינוי, אשר גדל מטבע הדברים לפני כל חג- על מנת לסיים את הניקיון ואת הפינוי מוקדם יותר ברחבי העיר - 4 מכונות טיאוט נוספות נכנסו לפעולה, 2 משאיות נוספות לפינוי גזם, עוד שני מנופים ועוד עשרות עובדי טיאוט נוספים יוצבו ברחבי העיר על מנת לנקותה טרם כל חג. עובדי האגף יקיימו משמרות כפולות לפינוי אשפה על מנת לעמוד במשימות הפינוי עד ערב החג, בחגי תשרי.
מכולות מיוחדות יוצבו באופן זמני לתגבור פינוי אשפה במהלך החגים במקומות מרכזיים בעיר, הרוויים באוכלוסייה, וכן בסמוך לשווקי ארבעת המינים בעיר.

המוקד העירוני פועל בחגי תשרי כבימי שגרה, וערוך לקבלת פניות על בעיות ומפגעים, ולטיפול בהם בהתאם. במוקד הוכנו רשימות כוננים לחגים, אשר אמורים לתת מענה 24/7 בכל תחומי הפעילות וטיפול במפגעים/תקלות בעיר.

 ניתן לפנות למוקד העירוני באמצעות חיוג 106 מכל טלפון, בווטסאפ 050-8806106.

משרדי העיריה יהיו סגורים לקבלת קהל ולא יינתן מענה טלפוני בערב ראש השנה, ערב יום כיפור, ערב סוכות. בחול המועד סוכות משרדי העיריה יהיו סגורים, החל מיום ראשון, 13.10 ועד לאחר החג. העבודה תתחדש ביום שלישי, 22.10.

דורון מילברג מנכל