מתכוננים בשגרה לחירום: עיריית רחובות מקיימת כנסי רענון למנהלי בתי הספר בעיר

בשבוע שעבר קיימה עיריית רחובות כנס מיוחד במרכז ההפעלה העירוני לשעת חירום, למנהלים ורכזי ביטחון בבתי הספר על יסודיים בעיר. 

נושא קליטת אוכלוסייה הינו מרכיב משמעותי בהיערכות לחירום, בכל תרחיש אפשרי, ולא דווקא בהכרח רק במצב מלחמתי. משום כך יש לרענן את התרחישים וההתנהלות במצב כזה כל העת. 

בשעת חירום מיועדים בתי הספר התיכוניים והיסודיים בעיר לשמש כמתקני קליטה לאוכלוסייה.

שכן במצב חירום, העיר רחובות נערכת לקליטת אוכלוסייה בחירום באמצעות 18 בתי ספר, בתרחיש של אלפי תושבים.

כחלק מתכנית העבודה השנתית במחלקת החירום באגף ביטחון וחירום, החלו ההשתלמויות למנהלי בתי הספר ורכזי הביטחון שלהם. בשבוע שעבר נערך כנס ריענון לבתי הספר העל יסודיים, והיום תיערך ההשתלמות לבתי הספר היסודיים המשמשים כמתקן קליטה בחירום.

במהלך חודש פברואר תקיים העירייה תרגיל המדמה קליטת אוכלוסייה בבית הספר הרצוג ברחובות ההולנדית, ובו ישתתפו צוות בית הספר יחד עם הגורמים הרלוונטיים בעיריית רחובות. 

תרגיל זה יבחן וייבדק על ידי משרד הפנים, פיקוד העורף ומשרדי ממשלה.

אליצור זרחי, מנהל אגף ביטחון וחירום: ״עלינו לתרגל בשגרה כל העת - כדי שנוכל לפעול בצורה המיטבית בשעת חירום. אנו פועלים על פי תוכנית עבודה שנתית אשר מסדירה את ההכנה לחירום בכל התחומים. אני קורא לתושבים המעוניינים להתנדב בעת חירום- לפנות אלינו למחלקת החירום״.

בתחום הקליטה בחירום מטפלים במשותף מחלקת החירום באגף הביטחון והחירום, האגף המוניציפאלי וכמובן אגף החינוך בעיריית רחובות.

כנס רענון לשעת חירום עם מנהלי בתי ספר