כל השירותים המקוונים - באתר העירייה

תושבות ותושבים יקרים,

בעקבות המצב והתפשטות נגיף הקורונה עיריית רחובות מקבלת קהל בתיאום מראש בלבד.

על מנת לקבוע תור באגף הרלוונטי - לחצו כאן

מתוך הבנה כי המצב הנוכחי מצריך הימנעות מהתקהלויות – עיריית רחובות מעמידה לשירותכם את האפשרות לבצע תשלומים באופן מקוון ולהגיש פניות מבלי לצאת מהבית.

מרבית שירותי העירייה עומדים לשירותכם באתר, בקישורים הבאים:

בקשת אישורים לטאבו / משכנתא / החלפת מחזיק בנכס / הנחה בארנונה ועוד 

תשלום ארנונה/ היטל שמירה 

תשלום התראת ארנונה 

הגשת בקשה להנחה מארנונה

פנייה מקוונת לאגף האכיפה 

תשלום ווטרינר וגזרי דין

תשלום חשבון מים - הבאר השלישית 

פניה מקוונת למוקד העירוני 

תשלום דו"ח חניה 

ערעור על דו"ח חניה 

בקשה מקוונת לתו חניה

אתר מנהל הנדסה

פניות ישירות למנהל הנדסה

פניות בנושא חזות העיר – נקיון וסביבה 

פניות בנושא חוק חופש המידע