כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים לאוכלוסיות מוחלשות ברחובות


המיזם "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" של משרד הפנים, במסגרתו יחולקו כרטיסים לרכישת מזון למשפחות מעוטות יכולת – שוב באוויר לאחר שנעצר  בכל הארץ בהוראת בית המשפט. כרטיסים נטענים לרכישת מזון ומוצרים חיוניים יחולקו ליחידים או למשפחות.
כל הפרטים על הזכאים לתווי המזון- להלן. הזכאים יקבלו את הכרטיסים הנטענים ישירות לביתם. את טופס הבקשה יש למלא באתר עיריית רחובות עד ליום 25.3.21  בקישור 
https://www.rehovot.muni.il/750/.
עירית רחובות מעמידה לרשות הזכאים שזקוקים לסיוע בהגשת בקשה מוקד סיוע טלפוני של ש.י.ל- שירות יעוץ לאזרח.

הפרויקט הארצי – "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות", ביוזמת משרד הפנים ובשיתוף הרשויות המקומיות יוצא לפועל שוב, לאחר שנעצר בכל הארץ בהחלטת בית המשפט. בשלב זה משרד הפנים מבצע התארגנות מחודשת להפעלת הפרויקט, וטרם ניתנו הנחיות ביצועיות על אופן ביצוע חלוקת התלושים על ידי זכייני המכרז של משרד הפנים לביצוע החלוקה.

מי הזכאים לכרטיסים הנטענים

משפחות המתגוררות ברחובות וזכאיות להנחה של 70% ומעלה בתשלום הארנונה מטעמי הכנסה מועטה:

משפחות שכבר הוכרו כזכאיות להנחה של 70% בארנונה בגין הכנסה מועטה- אינן צריכות להגיש בקשה לקבלת הכרטיסים, ואמורות לקבל אותם  גם ללא הגשת בקשה.

יחיד או משפחה הרשומים כזכאים להנחה בארנונה בגין קבלת גימלת הבטחת הכנסה בנוסף לזכאות לאחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה מביטוח לאומי - העיריה תדווח על הזכאות ישירות למשרד הפנים. גם משפחות אלו אמורות לקבל את כרטיסי המזון ללא הגשת בקשה.

משפחות אשר סבורות כי הן זכאיות בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י משרד הפנים (ראו טבלה להלן), ואינן נמנות עם שתי הקבוצות שלעיל, יגישו את טופס הבקשה המקוון באתר העירייה עד ליום 25.03.2021 בקישור >> https://www.rehovot.muni.il/750/

הקריטריונים לזכאות:

להלן הקריטריונים לפי גובה הכנסה המזכים בהנחה, עפ"י מבחן הכנסה שנקבע ע"י משרד הפנים:

הכנסה נחשבת לצורך העניין היא הכנסה ברוטו של כל המתגוררים בבית מכל מקור הכנסה.

הכרטיסים ישלחו לבתי התושבים שימצאו זכאים ע"י ספק חיצוני מטעם משרד הפנים.

היקף הסכומים בכרטיסי המזון:

למקבלי הנחה מעל 70% בגין מיעוט הכנסה:כל ראש משפחה ובן זוגו/תו  זכאי/ת לכרטיס נטען בסך 300 ₪, כל נפש נוספת זכאית לסכום בגובה 225 ₪.

הסכום המקסימלי אליו משפחה יכולה להגיע הינו 2,400 ₪ לפעימה אחת.

למקבלי גמלת הכנסה בנוסף לזכאות לאחת מהקצבאות הבאות: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה מביטוח לאומי: כל ראש משפחה ובן זוגו/תו  זכאי/ת לכרטיס נטען בסך 300 ₪ (אין זכאות למתגוררים נוספים)

עירית רחובות מעמידה לרשות הזכאים שזקוקים לסיוע בהגשת הבקשה מוקד סיוע טלפוני של ש.י.ל- שירות יעוץ לאזרח בימים א'-ה' בין השעות 9:00-12:00, בימים א', ג' בין השעות 13:30-18:30 בטלפון 08-9392758/2685.

מוקד משרד הפנים לבירור חלוקת תווי המזון בטל' מספר 077-771-1174 פעיל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-18:00 וביום ו' בין השעות 9:00-13:00 (חלוקת תווי המזון אינה באחריות העירייה).

בשלב זה משרד הפנים נערך לביצוע המעשי של חלוקת תווי המזון, ואם קבלת ההנחיות המעשיות ממשרד הפנים  תפרסם העירייה את פרטי נוהל החלוקה.

ראש העיר, רחמים מלול: "אנו שמחים ליישם את  פרויקט "ביטחון תזונתי למשפחות מוחלשות" בעיר רחובות, על מנת לסייע ליחידים ומשפחות אשר זקוקים לכך. תקופת הקורונה פגעה במשפחות רבות, והחלישה עוד יותר את המשפחות שהיו זקוקות לסיוע עוד קודם. הפרויקט יאפשר לכל הזקוקים לכך בעיר לרכוש מזון ומוצרים חיוניים בכבוד כבר בקרוב".