רחובות חוזרת ללמוד


בעקבות הירידה בנתוני התחלואה ועלייה במס' המתחסנים בעיר, החל ממחר בבוקר יפתחו שערי הגנים ובתי הספר היסודיים והתלמידים יחזרו למסגרות.
גני הילדים חוזרים לפעילות של 6 ימים בשבוע, ללא חלוקה לקפסולות. תלמידי כיתות א'-ב' חוזרים לחמישה ימי לימודים בשבוע, ללא חלוקת לקפסולות. תלמידי כיתות ג'-ד' חוזרים ללימודים בבתי הספר במשך חמישה ימים בשבוע בחלוקה לקפסולות. תלמידי כיתות ה'-ו' יזומנו למפגשים חינוכיים של 9 תלמידים ומורה, בימי הגשם המפגשים יתקיימו במבנה סגור, בהתאם להנחיות. שגרת תלמידי החינוך המיוחד לא תשתנה, ותישאר במתכונת של חמישה ימים בשבוע.
צהרוני גני הילדים יפתחו ע"י חוויות וצהרוני בתי הספר יפתחו ע"י החברה העירונית. למרות כי טרם אושר ע"י משרד החינוך לפתוח את צהרוני מילת, אגף החינוך בעיריית רחובות מבין את חשיבות החזרה לשגרה עבור ההורים ולכן נערך לפתיחת צהרוני מילת החל ממחר בבוקר.