עיריית רחובות ותאגיד המיים הבאר השלישית ממשיכות בפיתוח התשתיות: בשבוע הבא יחל פרוייקט ברחוב נוח קרומר


עיריית רחובות ותאגיד המים הבאר השלישית ממשיכות בשיפור התשתיות והפיתוח בעיר, ובפרט בשכונות הוותיקות בעיר. 

בשבוע הבא יחל פרוייקט פיתוח גדול ברחובות נוח קרומר- בצלאל לינדה - נח בקמן. במסגרת הפרוייקט יוחלפו כל תשתיות הביוב, המים והניקוז ולאחר מכן תבוצענה עבודות פיתוח- סלילת כביש ומדרכות. 

שלב א של הפרוייקט יחל ביום א, ויימשך כחודש. במהלכו תבוצענה עבודות ברחוב נוח קרומר שייסגר לתנועה, בקטע שבין הרחובות נוח בקמן- משה חרש. 

לאחר מכן בשלב ב' תבוצענה עבודות ברחוב נח בקמן ולאחר מכן ברחוב בצלאל לינדה. 

היקף הפרוייקט נאמד במיליוני שקלים, ומשך העבודות הכולל מוערך בכארבעה חודשים.